Yönetmelik

60. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ
ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

A) AMAÇ

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması’nın amacı, Türkiye sinemasının nitelikli kısa filmlerini ödüllendirerek, yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmak, sinema sektörümüzün estetik ve teknik gelişmesine öncülük etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasına katkıda bulunmaktır.

B) YARIŞMA TARİHİ

Ulusal Kısa Film Yarışması, 7-14 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılacaktır.

C) FESTİVAL VE YARIŞMA YÖNETİMİ

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yönetimi ve organizasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda, Ulusal Kısa Film Yarışması'nın yapılması Festival Yönetiminin yetki ve sorumluluğundadır.

D) YARIŞMA TÜRÜ

Yarışmaya kısa metrajlı Türkiye yapımı filmler katılabilir. Kısa tanımlamasından, süresi 20 dakikanın altında filmler anlaşılır. Kısa Film Yarışması’nda tür ayrımına (kurmaca, deneysel, canlandırma, belgesel) gidilmemiştir. Jüri değerlendirmeyi, genel olarak kısa film anlatım yetkinliğini dikkate alarak yapar.

E) YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI

1) Yarışmaya başvurular, Festival’in resmi internet sitesindeki başvuru linki üzerinden online yapılır. Başvuru tamamlandıktan sonra formun ıslak imzalı çıktısının Festival iletişim adresine postayla veya PDF formatında eklenerek e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihi 01.08.2023 Salı saat 18.00’dir. Festivale seçilen filmlerin kamuoyuna tanıtılması ve festival kataloğunda yer alması amacıyla, EK-1’de yer alan bilgi ve belgelerin online başvuru esnasında gönderilmesi gerekmektedir.

2) Yarışmaya, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 4 Ağustos 2022'den sonra tamamlanmış ve 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden önce Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış, yurt içinde bir festivale katılmamış, Türkiye yapımı kısa metraj filmler katılabilir. 59. Antalya Portakal Film Festivali'ne başvurmuş olan filmler, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvuramaz.

3) Yarışmaya başvuran filmlerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir: Herhangi bir TV kanalında gösterilmiş, vizyona girmiş, Bluray, DVD veya VCD baskıları satışa sunulmuş, pay TV kanalları, dijital platformlar veya VOD’de gösterilmiş filmler yarışmaya katılamaz.

4) “Türkiye filmi” tanımından “yönetmeni ve yapımcılarından en az biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkiye yapımı / Türkiye ortak yapımı film” anlaşılır.

5) Yarışmaya filmin yasal sahibi olan yapımcısı başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da başvuru belgesine ek olarak filmin diğer yasal sahiplerinin filmin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazı eklenmelidir. Başvuru sahibi yapımcı, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilmelidir.

6) Festivalin resmi gösterim formatı DCP’dir. Yarışmaya seçilen filmlerin teknik yeterliliğe sahip gösterim kopyaları, Festival iletişim adresine DCP (Dijital Sinema Paketi) olarak gönderilecektir. DCP kopyaların son teslim tarihi 26 Eylül 2023 Salı’dır. Kargo ücreti yapımcı tarafından karşılanır.

7) Yarışma filmlerinin gösterim kopyalarının ve değerlendirme için gönderilen online izleme linklerindeki kopyaların İngilizce altyazılı olması zorunludur.

8) Değerlendirme için gönderilen online izleme linkinde ve gösterim kopyasında, filmin diyaloglarının bir bölümünün ya da tamamının Türkçe olmaması durumunda, Türkçe ve İngilizce altyazı olması zorunludur. Bu kurala uymayan filmler, Festival Yönetimi’nin onayı doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılır.

9) Festivalde yarışan filmlerin yönetmenleri, festival yönetiminin belirlediği tarihlerde festivale davet edilir. Filmlerin yönetmenleri, Festival Yönetimi’nin belirleyeceği gösterilere, film galalarına, söyleşilere, ödül törenlerine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak filmlerini temsil eder.

10) Festivalde ödül kazanan filmlerin yapımcıları/yönetmenleri, yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında ve her türlü tanıtım materyalinde Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde aldıkları ödülü festivalin logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

11) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimlerince verilmiş Kayıt-Tescil Belgesi varsa başvuru belgelerine eklenir. Diğer durumlarda Sinema Yasası ve Yönetmeliklerinde belirtilen ilgili gösterim mevzuatı geçerlidir.

F) ÖZEL KOŞULLAR

12) Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Festival yönetimi başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Festival yönetimi, başvuru sırasında paylaşılan metinlerde gerekli editoryal değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

13) Yarışmaya katılan filmler, festival yönetimi tarafından festival süresince Antalya’da kapalı ve/veya açık hava mekânlarında, ücretli ya da ücretsiz gösterilebilir. Gösterilerden elde edilen gelirler festivale aittir. Festival yönetimi tanıtım amacıyla, Antalya’da yarışma filmlerine özel gösterimler düzenleyebilir. Festival süresince yapılan tüm gösterimler için, yapımcıdan herhangi bir izin alınmaz. Başvuru sırasında istenen belgeler sahiplerine iade edilmez. Festival arşivinde saklanır.

14) Yarışmaya seçilen filmlerin online izleme linkleri, Festival’in anlaşacağı bir izleme platformunda, film profesyonellerinin izlemesine açılabilir. Bunun için yapımcılarından ayrıca onay alınacaktır.

15) Yarışmaya seçilen filmlere, film başına 4.000 TL (Dört Bin Türk Lirası) gösterim bedeli verilir. Ancak “Kısa Film Jüri Özel Ödülü” ve “En İyi Kısa Film” ödüllerini kazanan filmlere gösterim bedeli verilmez. Gösterim bedelleri, yapımcı şirket tarafından kesilecek fatura karşılığında en geç 31.12.2023 tarihine kadar ödenir. Yapımcı şirket 31.12.2023 tarihine kadar faturayı festival yönetimine göndermezse bu hakkı kaybeder.

16) Yarışacak filmler sanatsal yeterlilik ve yarışma yönetmeliğine uygunluk açısından değerlendirilerek Festival Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Yarışmaya en fazla 12 film seçilecektir.

17) Yarışmaya seçilen filmler en geç 8 Eylül 2023 Cuma günü festivalin web sitesinde açıklanır.

18) Yarışmaya seçilen filmlerin sahipleri, yarışma filmlerinin duyurulmasından sonra filmi Festival’den çekemezler.

H) JÜRİ OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

19) Jüri’yi Festival Yönetimi oluşturur. Yarışmada filmi bulunan (yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb.) ve Festival Yönetimi’nde yer alan kişiler ve bunların birinci derecede akrabaları jüri üyesi olamaz. Jüri başkanı ve/veya jüri üyeleri yasada belirtilen mücbir sebepler dışında bir gerekçe göstererek görevini bırakamaz. Jüri üyeleri yönetmelikteki tüm maddelere uymayı taahhüt eder.

20) Jüri, bu yönetmeliğin “Ödül Kategorileri”ne ait “I” maddesinde anılan tüm kategorilerdeki ödülleri belirler. Ödül alan tüm sanatçılara ‘Altın Portakal Ödül Heykeli’ verilir.

21) Jüri, ödülleri birden fazla film arasında paylaştıramaz.

22) Jüri, ödül vermeme yönünde karar alamaz.

23) Jüri, yönetmelikte yer alan ödül kategorileri dışında başka bir ödül veremez.

24) Festival yönetiminden bir temsilci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın Jüri toplantılarına katılır.

25) Jüri toplantıları sırasında salonda Jüri, festival yönetiminden bir temsilci ve ihtiyaç halinde festival yönetimi tarafından atanacak / onaylanacak çevirmen haricinde kimse bulunamaz.

26) Jüri, Festival Yönetimi’nin belirlediği film izleme programına uyar. Bu planlamaya göre, Jüri’nin karar toplantısının hangi gün ve saatte yapılacağı ve sonuçların hangi gün ve saatte Festival Yönetimi’ne teslim edileceği, Festival Yönetimi tarafından belirlenir.

27) Jüri, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını Festival Yönetimi’ne teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.

28) Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yarışma filmlerine ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Filmlere ilişkin görüşlerini belirtemezler.

I) ÖDÜLLER

En İyi Kısa Film

30.000 TL

Kısa Film Jüri Özel Ödülü (Filme verilir)

20.000 TL

J) PARASAL ÖDÜLÜN ÖDENME ESASLARI

29) Parasal ödül net olup en geç 31.12.2023 tarihine kadar ödenir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

30) Parasal ödüller yapımcı ve yönetmen arasında eşit olarak paylaştırılır.

31) Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısı olması durumunda Festival süresince ve sonrasında Festival Yönetimi’nin muhatabı, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.

32) Ödül sahiplerinin banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.

33) Başvuru formunda belirtilen isimlerin, kimlik bilgileriyle tutarlı olması gerekmektedir. Sektörde ve sanat dünyasında farklı isim kullanılıyor ise her iki ismin de belirtilmesi zorunludur.

34) Ödül sahibinin vefatı halinde, veraset ilamına dayanılarak hak sahiplerine, payları oranında ödeme yapılır.

K) KÜLTÜREL AMAÇLI GÖSTERİMLER ve ARŞİV KOPYALARI

35) Ödül kazanan filmlerin DCP gösterim kopyaları yapımcılarına geri yollanmaz, festival arşivine alınır. Festival yönetimi, yapımcılarından izin almak kaydıyla, filmlerin kültürel amaçlı gösterimlerini yapabilir. Festival tanıtım filminde ve belgeselinde, söz konusu filmlerden görüntüler 1 dakikayı geçmeyecek şekilde kullanılabilir.

L) FİLMLERİN NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ

36) Yarışmaya katılan filmlerin sigortasından (all risk kapsamında; yangın, hırsızlık, kısmi hasar, sabotaj) Festival süresince Festival Yönetimi sorumludur. Sigorta, gösterim kopyalarının Festival Komitesi’nce teslim alındığı andan Festivalin sona ermesinden sonra sevkiyatını gerçekleştirecek acenteye teslim edilmesine kadar geçecek süre zarfında ve söz konusu gösterim kopyalarının şehir içinde bir yerden bir yere taşınması şartını kapsar.

37) Festival bitimini izleyen 2 hafta içinde gösterim kopyaları, Festival Yönetimi tarafından sahiplerinin yurt içindeki adreslerine gönderilir. İade edilecek kopya, bir kez gönderilir. Kargo geri gelirse, katılımcı kendisi irtibata geçer ve filmini Festival Yönetimi’nden alır. Kargo teslim tarihinden sonra meydana gelecek hasar ve kayıplardan Festival Yönetimi sorumlu değildir.

38) Festivale katılan filmlerin Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden sonra başka bir festivale katılması durumunda, gönderim işleminden Festival Yönetimi sorumlu değildir.

M) GENEL HÜKÜMLER

39) Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar. Yarışma filmleri kamuoyuna açıklandıktan sonra yapımcılar filmlerini yarışmadan geri çekemezler.

40) Bu Yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Festival Yönetimi’ne aittir. Festival Yönetimi gerekli görülen hallerde yönetmelikte değişiklik yapabilir.

42) Bu Yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 12.7.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

42) Festival iletişim adresi:

ANSET Ltd. Şti.

Antalya Altın Portakal Film Festivali

Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı

Atatürk Kültür Parkı İçi, AKM No:7

Posta Kodu: 07030 Muratpaşa Antalya

isilsaglam@anset.com.tr

EK 1 Online Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

  1. Filmle ilgili jenerik bilgileri (künye)
  2. Filmin online izleme linki ve şifresi
  3. Filmin Türkçe ve İngilizce kısa özeti 
  4. Filmden 10 adet fotoğraf (yüksek çözünürlükte)
  5. Yönetmeninin fotoğrafı (yüksek çözünürlükte), Türkçe ve İngilizce kısa biyografisi ve filmografisi 
  6. Kısa yönetmen görüşü
  7. Varsa tanıtım dosyası, elektronik basın dosyası vb. diğer malzemeler
  8. Filmin fragmanı