Yönetmelik

ALTIN PORTAKAL 
EDEBİYAT UYARLAMASI SENARYO YARIŞMASI
YÖNETMELİĞİ

A) AMAÇ
60. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması düzenlenecektir. Yarışmanın amacı, edebiyatımızın nitelikli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ederek, yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmaktır. Sinema tarihimizde edebiyat uyarlamaları önemli bir yer tutmaktadır. Sinema ile edebiyatın buluşacağı bu yarışmanın her iki alanda yaratıcılığı, üretkenliği ve çeşitliliği artırması, nitelikli eserlere dikkat çekmesi hedeflenmektedir.

B) YARIŞMA TARİHİ
Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’na son başvuru tarihi 14.08.2023 Pazartesi, saat 18.00’dir. Yarışmanın sonuçları 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış töreninde açıklanacaktır.

C) FESTİVAL VE YARIŞMA YÖNETİMİ
Yarışmanın yönetimi ve organizasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Yarışmanın yapılması, Festival yönetiminin yetki ve sorumluluğundadır.

D) YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI
1) EK-1'de yer alan bilgi ve belgelerin posta ya da e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
2) Türkiye’de kitap olarak basılmış bir roman ya da hikâyeden uyarlanmış senaryolar katılabilir. Daha önce sinema ya da televizyona uyarlanmış edebiyat eserleri yarışmaya katılamaz. Uyarlanan eserin ve senaryo yazarının/yazarlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. 2022 yılında Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması için başvuran projeler yeniden başvuramaz.
3) Senarist kendi eserinden yola çıkıp bir senaryo yazarak yarışmaya katılabilir. Eğer senarist, eserin sahibi değilse, eserin sahibinden ya da yasal temsilcilerinden noter tasdikli onay almalıdır. Eserin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da başvuru belgesine ek olarak diğer yasal sahiplerinin eserin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazı eklenmelidir.
4) Festivalde ödül kazanan senaryoların filme çekilmesi durumunda yapımcılar yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında, filmin jeneriğinde ve her türlü tanıtım materyalinde Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde aldıkları ödülü, festivalin logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

F) ÖZEL KOŞULLAR
Başvuru formunda yazılı tüm bilgi ve belgelerin doğruluğu, imzalayan kişinin sorumluluğundadır. Festival yönetiminin başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü yoktur. Bu bilgilerin yanlışlığı ya da eksikliği nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

G) JÜRİ OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI
1) Başvurular edebiyat/senaryo alanında uzman kişilerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir
2) Yarışmaya katılım sayısına bağlı olarak gerektiğinde bir ön jüri oluşturabilir.
3) Ödül alan senariste para ödülünün yanı sıra ‘Altın Portakal Ödül Heykeli’ verilir.
4) Jüri, yönetmelikte yer alan ödül kategorileri dışında başka bir ödül veremez.
5) Festival yönetiminden bir temsilci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın Jüri toplantılarına katılabilir.
6) Jüri, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını Festival Yönetimi’ne teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.

H) ÖDÜL KATEGORİLERİ 
Ödüller: Yarışmada iki ödül bulunmaktadır.
En İyi Senaryo Ödülü: 80.000 TL ve Jüri Özel Ödülü: 40.000 TL.
Ödüller paylaştırılamaz.
Senarist ve uyarlamaya konu eserin yazarının farklı kişiler olması durumunda parasal ödüller ikisi arasında eşit olarak paylaştırılır. Ödül alan senaryolar bir yıl sonra yapılacak Antalya Film Forum’a ön elemesiz kabul edilirler.

I) PARASAL ÖDÜLLERİN ÖDENME ESASLARI
1) Parasal ödüller net olup en geç 31.12.2023 tarihine kadar ödenir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.
2) Ödül sahiplerinin banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.
3) Başvuru formunda belirtilen isimlerin, kimlik bilgileriyle tutarlı olması gerekmektedir. Sektörde ve sanat dünyasında farklı isim kullanılıyor ise her iki ismin de belirtilmesi zorunludur.

M) GENEL HÜKÜMLER
1) Yarışmaya katılan tüm senaristler bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Festival Yönetimi’ne aittir. Festival Yönetimi gerekli görülen hallerde yönetmelikte değişiklik yapabilir.
3) Bu Yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 12.7.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Festival iletişim adresi:
ANSET Ltd. Şti.
Antalya Altın Portakal Film Festivali
Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı
Atatürk Kültür Parkı İçi, AKM No:7
Posta Kodu: 07030 Muratpaşa Antalya
edebiyatuyarlamalari@antalyaff.com

EK-1 Başvuru Esnasında İstenen Bilgi ve Belgeler

  1. Katılımcının adı, soyadı, iletişim bilgileri (Adres, e-posta adresi, telefon numarası, banka hesap numarası)
  2. Katılımcının özgeçmişi (Bir sayfa)
  3. Eserin yazarının ya da yasal temsilcisinin noter tasdikli onayı (Eğer katılımcı ve eserin yazarı aynı kişi değilse)
  4. Sinopsis (Bir sayfa, A4 kâğıda, 12 punto, Times New Roman)
  5. Tretman (En fazla on sayfa, A4 kâğıda, 12 punto, Times New Roman)
  6. Senaryo (A4 kâğıda, 12 punto, Times New Roman)
  7. Senaryonun uyarlandığı kitabın fiziki kopyası kargo ile bu belgelerle birlikte yollanmalıdır.

Gerekli belgeler bir nüsha olarak hazırlanıp yukarıda belirtilen adrese posta ile gönderilecektir.
Başvurular aynı zamanda pdf formatında belirtilen e-posta adresine yollanmalıdır.