TR EN

Yönetmelik

56. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

A) AMAÇ

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın amacı, Türkiye sinemasının nitelikli filmlerini ödüllendirerek, yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmak, sinema sektörümüzün estetik ve teknik gelişmesine öncülük etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasına katkıda bulunmaktır.

B) YARIŞMA TARİHİ 

Festival kapsamında düzenlenecek olan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, 26 Ekim–1 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

C) FESTİVAL VE YARIŞMA YÖNETİMİ 

Festival’in yönetimi ve organizasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Yarışma'nın yapılması, Festival yönetimi yetki ve sorumluluğundadır. 

D) YARIŞMA TÜRÜ 

Yarışma'ya süresi en az 60 dakika olan uzun metraj Türkiye yapımı filmler katılabilir. 

E) YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI 

1) Yarışma’ya başvurular, Festival’in resmi internet sitesindeki başvuru linki üzerinden online yapılır. Başvuru tamamlandıktan sonra formun ıslak imzalı çıktısının Festival iletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihi 16.09.2019, Pazartesi, saat 18.00’dir. Festivale başvuran filmlerin seçildiği takdirde kamuoyuna tanıtılması ve festival kataloğunda yer alması amacıyla, EK-1’de yer alan bilgi ve belgelerin online başvuru esnasında gönderilmesi gerekmektedir. 

2) Yarışmaya, 1 Ocak 2019 tarihinden sonra tamamlanmış ve bu tarihten önce halka açık gösterimi yapılmamış Türkiye yapımı uzun metraj kurmaca filmler katılabilir. Türkiye yapımı ifadesinde, “Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli Yapımcılar Hakkında Yönetmelik” maddeleri esas alınır. 

3) Yarışmaya başvuran filmlerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir:

a) Herhangi bir ulusal TV kanalında gösterilmiş, Bluray, DVD veya VCD baskıları satışa sunulmuş, pay TV kanalları, dijital platformlar ve VOD’de gösterilmiş filmler yarışmaya katılamaz.

b) Yarışmaya, daha önce Türkiye’de katıldığı herhangi bir festivalden ulusal kategoride “En İyi Film” ödülü almış filmler katılamaz.

4) Yarışmaya başvuran film bir ortak yapım ise filmin Türkiye yapımcısı, katkı paylarını içeren ortak yapım sözleşmesini ve yapımcı belgesini başvuru sırasında festival yönetimine ulaştırmakla yükümlüdür. Yerli yapımcının katılım payı en az %51 olmalıdır. 

5) Yarışmaya filmin yasal sahibi olan yapımcısı başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da başvuru belgesine ek olarak filmin diğer yasal sahiplerinin filmin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazı eklenmelidir. Başvuru sahibi yapımcı, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.

6) Yarışmaya seçilen filmlerin teknik yeterliliğe sahip gösterim kopyaları, Festival iletişim adresine DCP (Dijital Sinema Paketi) olarak gönderilecektir. DCP kopyaların son teslim tarihi 17.10.2019’dur. Kargo ücreti yapımcı tarafından karşılanır. Yarışmaya seçilen filmler, festival başlamadan 10 gün önce filmin 5 adet basılı posterini festival yönetimine ulaştırmalıdır.

7) Yarışma filmlerinin gösterim kopyalarının İngilizce altyazılı olması zorunludur. 

8) Filmin diyaloglarının bir bölümünün ya da tamamının Türkçe olmaması durumunda, gösterim kopyasında hangi altyazı yoksa (İngilizce veya Türkçe), o dile ait altyazı dosyasının gönderilmesi gerekir. Filmin diyaloglarının bir bölümü ya da tamamı İngilizce ise, kopyada Türkçe altyazı olması yeterlidir.

9) Filmin diyaloglarının bir bölümünün ya da tamamını Türkçe olmaması durumunda, Ön Jüri değerlendirmesi için gönderilen online izleme linkindeki kopyanın da Türkçe altyazılı olması zorunludur. Türkçe altyazılı olarak gönderilmeyen filmler, Ön Jüri’nin önerisi ve Festival Yönetimi’nin onayı doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılabilir. 

10) Festivalde yarışan filmlerin ekipleri, festival yönetiminin belirlediği sayıda ve tarihlerde festivale davet edilerek konuk edilir. Filmin davetli ekibi, Festival Yönetimi’nin belirleyeceği gösterilere, film galalarına, söyleşilere, ödül törenlerine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak filmlerini temsil eder. 

11) Festivalde ödül kazanan filmlerin yapımcıları, yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında ve her türlü tanıtım materyalinde Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde aldıkları ödülü festivalin logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür. 

12) Yarışmaya başvuran yapımlardan bazıları yarışmaya seçilmeseler bile, Ön Jüri’nin önerisi ve filmin yapımcısının izniyle Festival Yönetimi’nce özel gösterim programına alınabilir. 

13) Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimlerince verilmiş Kayıt-Tescil Belgesi varsa başvuru belgelerine eklenir. Diğer durumlarda Sinema Yasası ve Yönetmeliklerinde belirtilen ilgili gösterim mevzuatı geçerlidir.

F) ÖZEL KOŞULLAR 

14) Başvuru formunda yazılı tüm bilgi ve belgelerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Festival yönetimi başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. 

15) Yarışmaya katılan filmler, festival yönetimi tarafından festival süresince Antalya’da kapalı ve/veya açık hava mekânlarında, ücretli ya da ücretsiz gösterilebilir. Gösterilerden elde edilen gelirler festivale aittir. Festival yönetimi tanıtım amacıyla, Antalya’da yarışma filmlerine özel gösterimler düzenleyebilir. Festival süresince yapılan tüm (TV hariç) gösterimler için, yapımcıdan herhangi bir izin alınmaz. Başvuru sırasında istenen belgeler sahiplerine iade edilmez. Festival arşivinde saklanır. 

16) Yarışmaya seçilen filmlerin online izleme linkleri, Festival’in anlaşacağı bir izleme platformunda, film profesyonellerinin izlemesine açılabilir. Bunun için yapımcılarından ayrıca onay alınacaktır.

17) Ön eleme sonrasında finale kalan ve gösterime sunulan filmlere, film başına 5.000 TL. (Beşbin Türk Lirası) gösterim bedeli verilir. Ancak “En İyi Film”, “Dr Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü” ve “Behlül Dal En İyi İlk Film” ödüllerini kazanan filmlere gösterim bedeli verilmez. Gösterim bedelleri, yapımcı şirket tarafından kesilecek fatura karşılığında en geç 31.12.2019 tarihine kadar ödenir.

G) ÖN JÜRİ OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI 

18) Festival yönetimi, ulusal yarışmada yer alacak filmleri belirleyecek ön jüriyi oluşturur. Ön jüri kendi alanlarında uzman yönetmen, yapımcı, oyuncu, senarist, görüntü yönetmeni, akademisyen, sinema yazarı vb. gibi sektör profesyoneli kişilerden oluşur.

19) Ön jüri, filmleri sanatsal yeterlilik ve festival kurallarına uygunluk açısından değerlendirerek, yarışmaya katılacak filmleri belirler. 

20) Ön Jüri değerlendirmesinin sonuçları en geç 04.10.2019 tarihinde festivalin web sitesinde açıklanır. 

H) ANA JÜRİ OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI 

21) Ana Jüri’nin yapısına, bu yapıya uygun isimlere ve Jüri Başkanı’na Festival Yönetimi karar verir. Yarışmada filmi bulunan (yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb.) ve Festival Yönetimi’nde yer alan kişiler ve bunların birinci derecede akrabaları Ana Jüri üyesi olamaz. Jüri başkanı ve/veya jüri üyeleri yasada belirtilen mücbir sebepler dışında bir gerekçe göstererek görevini bırakamaz. 

22) Ana Jüri, bu yönetmeliğin “Ödül Kategorileri”ni düzenleyen “I” maddesinde sıralanan kategorilerdeki ödülleri, (İzleyici Ödülü hariç) belirler. Ödül alan tüm sanatçılara ‘Altın Portakal Ödül Heykeli’ verilir.

23) Ana Jüri, “En İyi Film”, “Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü”, “Behlül Dal En İyi İlk Film” ve “En İyi Yönetmen” ödüllerini paylaştıramaz. Diğer ödüller en fazla ikiye paylaştırılabilir. 

24) Ana Jüri, kamera arkasında ve önünde farklı alanlarda çalışan kadınların emeğinin görünürlüğünü sağlamak ve bundan sonraki üretimlerini teşvik etmek amacıyla, ulusal yarışmadaki filmlerdeki bir kadın sinemacıya 50 bin TL değerindeki "Cahide Sonku Ödülü" verir. 

25) Ana Jüri, ödül kategorilerinde ödül vermeme yönünde karar alamaz. 

26) Ana Jüri değerlendirmesi sonunda, eşitlik halinde başkanın oyu 2 oy sayılır. 

27) “En İyi Film”, “Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü” ve “Behlül Dal En İyi İlk Film” ödülleri aynı filme verilemez. 

28) Ana jüri, yönetmelikte yer alan ödül kategorileri dışında başka bir ödül veremez.

29) Festival yönetiminden bir temsilci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın Ana Jüri toplantılarına katılır. 

30) Ana Jüri toplantıları sırasında salonda Ana Jüri, festival yönetiminden bir temsilci ve ihtiyaç halinde festival yönetimi tarafından atanacak/onaylanacak bir çevirmen haricinde kimse bulunamaz. 

31) Ana Jüri, Festival Yönetimi’nin belirlediği film izleme programına uyar. Bu planlamaya göre, Ana Jüri’nin karar toplantısının hangi gün ve saatte yapılacağı ve sonuçların hangi gün ve saatte Festival Yönetimi’ne teslim edileceği, Festival Yönetimi tarafından belirlenir. 

32) Ana Jüri, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını Festival Yönetimi’ne teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.

33) Ana Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yarışma filmlerine ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Filmlere ilişkin görüşlerini belirtemezler.

34) Oluşturacakları jürilerle Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) “En İyi Yönetmen” ve Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) “En İyi Film” Özel Ödülleri verecektir.

 I) ÖDÜL KATEGORİLERİ 

Kategori Ödül Miktarı
En İyi Film 250.000 TL
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ö. (Filme verilir) 100.000 TL 
En İyi Yönetmen 50.000 TL
Cahide Sonku Ödülü 50.000 TL
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü 100.000 TL
En İyi Senaryo 30.000 TL
En İyi Görüntü Yönetmeni 20.000 TL
En İyi Müzik 20.000 TL
En İyi Kurgu 20.000 TL
En İyi Sanat Yönetmeni 20.000 TL
En İyi Kadın Oyuncu 20.000 TL
En İyi Erkek Oyuncu 20.000 TL
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 10.000 TL
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 10.000 TL
SİYAD En İyi Film Ödülü (Para Ödülü Yoktur)
Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü (Para ödülü Yoktur)
İzleyici Ödülü (Para ödülü yoktur.)

 

J) PARASAL ÖDÜLLERİN ÖDENME ESASLARI

35) Parasal ödüller net olup en geç 31.12.2019 tarihine kadar ödenir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. 

36) Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısı olması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması durumunda Festival süresince ve sonrasında Festival Yönetimi’nin muhatabı, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir. 

37) Ödül sahiplerinin banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır. 

38) Başvuru formunda belirtilen isimlerin, kimlik bilgileriyle tutarlı olması gerekmektedir. Sektörde ve sanat dünyasında farklı isim kullanılıyor ise her iki ismin de belirtilmesi zorunludur. 

39) Ödül paylaştırıldığı takdirde, ödül miktarı da paylaştırılır. 

40) Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Töreni’ne; Festival Yönetimi’nin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin parasal dâhil hiçbir ödülü verilmez. 

41) “En İyi Film” parasal ödülü yapımcı ve yönetmen arasında eşit olarak paylaştırılır. Yapımcı ve yönetmen aynı kişi ise ödülün tamamı yapımcı-yönetmene verilir. 

42) “Behlül Dal En İyi İlk Film” parasal ödülü, yapımcı ve yönetmen arasında eşit olarak paylaştırılır. Yapımcı ve yönetmen aynı kişi ise ödülün tamamı yapımcı-yönetmene verilir. 

43) Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü parası, yapımcı ve yönetmen arasında eşit olarak paylaştırılır. Yapımcı ve yönetmen aynı kişi ise ödülün tamamı yapımcı-yönetmene verilir. 

44) Diğer kategorilerdeki bütün ödüller kişiseldir. Ödül ve parasal ödül, ödülü alan kişiye verilir. 

45) Ödül sahibinin vefatı halinde, veraset ilamına dayanılarak hak sahiplerine, payları oranında ödeme yapılır. 

K) KÜLTÜREL AMAÇLI GÖSTERİMLER ve ARŞİV KOPYALARI 

46) “En İyi Film”, “Behlül Dal En İyi İlk Film” ve “Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü” dallarında Altın Portakal kazanan filmlerin birer DCP gösterim kopyası festival arşivine alınır. Festival yönetimi, yapımcılarından izin almak kaydıyla, filmlerin kültürel amaçlı gösterimlerini yapabilir. Festival belgeselinde, söz konusu filmlerden görüntüler 3 dakikayı geçmeyecek şekilde kullanılabilir. 

L) FİLMLERİN NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ 

47) Yarışmaya katılan filmlerin sigortasından (all risk kapsamında; yangın, hırsızlık, kısmi hasar, sabotaj) Festival süresince Festival Yönetimi sorumludur. Sigorta, gösterim kopyalarının Festival Komitesi’nce teslim alındığı andan Festivalin sona ermesini müteakip sevkiyatını gerçekleştirecek acenteye teslim edilmesine kadar geçecek süre zarfında ve söz konusu gösterim kopyalarının şehir içinde bir yerden bir yere taşınması şartını kapsar. 

48) Festival bitimini izleyen 2 hafta içinde gösterim kopyaları, Festival Yönetimi tarafından sahiplerinin yurtiçindeki adreslerine gönderilir. İade edilecek kopya, bir kez gönderilir. Kargo geri gelirse, katılımcı kendisi irtibata geçer ve filmini Festival Yönetimi’nden alır. Kargo teslim tarihinden sonra meydana gelecek hasar ve kayıplardan Festival Yönetimi sorumlu değildir. 

49) Festivale katılan filmlerin Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden sonra başka bir festivale katılması durumunda, gönderim işleminden Festival Yönetimi sorumlu değildir. 

M) GENEL HÜKÜMLER 

50) Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar. Yarışma filmleri kamuoyuna açıklandıktan sonra yapımcılar filmlerini yarışmadan geri çekemezler. 

51) Bu Yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Festival Yönetimi’ne aittir. Belediye gerekli görülen hallerde yönetmelikte değişiklik yapabilir. 

52) Bu Yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 20/08/ 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

53) Festival iletişim adresi: 

ANSET Ltd. Şti.,  

Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı, 

Atatürk Kültür Parkı İçi, AKM No:7  

Posta Kodu: 07030 Muratpaşa Antalya

EK-1 Online Başvuru Esnasında İstenen Bilgi ve Belgeler 

  1. Filmle ilgili teknik jenerik bilgileri (künye) 

  2. Filmin online izleme linki ve şifresi

  3. Filmin Türkçe ve İngilizce kısa özeti.

  4. Filmden fotoğraflar (yüksek çözünürlükte) 

  5. Yönetmeninin fotoğrafı (yüksek çözünürlükte), kısa biyografisi ve filmografisi (Türkçe ve İngilizce)

  6. Kısa yönetmen görüşü

  7. Varsa press book, elektronik basın dosyası vb. diğer malzemeler

  8. Yüksek çözünürlüklü fragman ve web sitesinde kullanılmak üzere online fragman linki. 

  9. Yüksek çözünürlüklü, filmden 3 adet klip (excerpt) online fragman linki. Kliplerin süresi maksimum 2 dakika olmalıdır.