Yönetmelik

57. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

 

A) AMAÇ

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın amacı, Türkiye sinemasının nitelikli filmlerini ödüllendirerek, yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmak, sinema sektörümüzün estetik ve teknik gelişmesine öncülük etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasına katkıda bulunmaktır.

 

B) YARIŞMA TARİHİ

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, 3 – 10 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılacaktır.

 

C) FESTİVAL VE YARIŞMA YÖNETİMİ

Festival’in yönetimi ve organizasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Yarışma'nın yapılması, Festival yönetimi yetki ve sorumluluğundadır. 

 

D) YARIŞMA TÜRÜ

Yarışmaya süresi en az 60 dakika olan uzun metraj Türkiye yapımı kurmaca filmler katılabilir.

 

E) YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI

1) Yarışmaya başvurular, Festival’in resmi internet sitesindeki başvuru linki üzerinden online yapılır. Başvuru tamamlandıktan sonra formun ıslak imzalı çıktısının Festival iletişim adresine postayla veya PDF formatında eklenerek e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihi 14.8.2020, Cuma, saat 18.00’dir. Festivale seçilen filmlerin kamuoyuna tanıtılması ve festival kataloğunda yer alması amacıyla, EK-1’de yer alan bilgi ve belgelerin online başvuru esnasında gönderilmesi gerekmektedir.

2) Yarışmaya, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 16 Eylül 2019'dan sonra tamamlanmış ve 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden önce Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış, yurt içinde bir festivale katılmamış, Türkiye yapımı uzun metraj kurmaca filmler katılabilir. 56. Antalya Portakal Film Festivali'ne başvurmuş olan filmler, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvuramaz. Türkiye yapımı ifadesinde, “Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli Yapımcılar Hakkında Yönetmelik” maddeleri esas alınır.

3) Yarışmaya başvuran filmlerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir:

Herhangi bir TV kanalında gösterilmiş, vizyona girmiş, Bluray, DVD veya VCD baskıları satışa sunulmuş, pay TV kanalları, dijital platformlar ve VOD’de gösterilmiş filmler yarışmaya katılamaz.

4) Yarışmaya başvuran film bir ortak yapım ise filmin Türkiye yapımcısı, katkı paylarını içeren ortak yapım sözleşmesini ve yapımcı belgesini başvuru sırasında festival yönetimine ulaştırmakla yükümlüdür. Yerli yapımcının katılım payı en az %51 olmalıdır.

5) Yarışmaya filmin yasal sahibi olan yapımcısı başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da başvuru belgesine ek olarak filmin diğer yasal sahiplerinin filmin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazı eklenmelidir. Başvuru sahibi yapımcı, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilmelidir.

6) Festivalin resmi gösterim formatı DCP’dir. Yarışmaya seçilen filmlerin teknik yeterliliğe sahip gösterim kopyaları, Festival iletişim adresine DCP (Dijital Sinema Paketi) olarak gönderilecektir. DCP kopyaların son teslim tarihi 23.9.2020’dur. Kargo ücreti yapımcı tarafından karşılanır. Yarışmaya seçilen filmlerin yapımcıları, festival başlamadan 10 gün önce filmin 5 adet basılı afişini festival yönetimine ulaştırmalıdır.

7) Yarışma filmlerinin gösterim kopyalarının İngilizce altyazılı olması zorunludur.

8) Değerlendirme için gönderilen online izleme linkinde ve gösterim kopyasında, filmin diyaloglarının bir bölümünün ya da tamamının Türkçe olmaması durumunda, Türkçe ve İngilizce altyazı olması zorunludur. Bu kurala uymayan filmler, Festival Yönetimi’nin onayı doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılabilir.

9) Festivalde yarışan filmlerin ekipleri, festival yönetiminin belirlediği sayıda ve tarihlerde festivale davet edilir. Filmin davetli ekibi, Festival Yönetimi’nin belirleyeceği gösterilere, film galalarına, söyleşilere, ödül törenlerine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak filmlerini temsil eder.

10) Festivalde ödül kazanan filmlerin yapımcıları, yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında ve her türlü tanıtım materyalinde Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde aldıkları ödülü festivalin logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

11) Yarışmaya başvuran yapımlardan bazıları yarışmaya seçilmeseler bile,  filmin yapımcısının izniyle Festival Yönetimi’nce özel gösterim programına alınabilir.

12) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimlerince verilmiş Kayıt-Tescil Belgesi varsa başvuru belgelerine eklenir. Diğer durumlarda Sinema Yasası ve Yönetmeliklerinde belirtilen ilgili gösterim mevzuatı geçerlidir.

 

F) ÖZEL KOŞULLAR

13) Başvuru formunda yazılı tüm bilgi ve belgelerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Festival yönetimi başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Festival yönetimi, başvuru sırasında paylaşılan metinlerde gerekli editoryal değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

14) Yarışmaya katılan filmler, festival yönetimi tarafından festival süresince Antalya’da kapalı ve/veya açık hava mekânlarında, ücretli ya da ücretsiz gösterilebilir. Gösterilerden elde edilen gelirler festivale aittir. Festival yönetimi tanıtım amacıyla, Antalya’da yarışma filmlerine özel gösterimler düzenleyebilir. Festival süresince yapılan gösterimler için, yapımcıdan herhangi bir izin alınmaz. Başvuru sırasında istenen belgeler sahiplerine iade edilmez. Festival arşivinde saklanır.

15) Yarışmaya seçilen filmlerin online izleme linkleri, Festival’in anlaşacağı bir izleme platformunda, film profesyonellerinin izlemesine açılabilir. Bunun için yapımcılarından ayrıca onay alınacaktır.

16) Yarışmaya seçilen filmlere, film başına 5.000 TL. (Beşbin Türk Lirası) gösterim bedeli verilir. Ancak “En İyi Film”, “Dr Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü” ve “Behlül Dal En İyi İlk Film” ödüllerini kazanan filmlere gösterim bedeli verilmez. Gösterim bedelleri, yapımcı şirket tarafından kesilecek fatura karşılığında en geç 31.12.2020 tarihine kadar ödenir.

 

G) FİLMLERİN BELİRLENMESİ

17) Yarışacak filmler sanatsal yeterlilik ve yarışma yönetmeliğine uygunluk açısından değerlendirilerek Festival Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Yarışmaya en fazla 12 film seçilecektir.

18) Yarışmaya seçilen filmler en geç 04.09.2020 Cuma günü festivalin web sitesinde açıklanır.

19) Yarışmaya seçilen filmlerin sahipleri, yarışma filmlerinin duyurulmasından sonra filmi Festival’den çekemezler.

 

H) JÜRİ OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

20) Jüri’yi Festival Yönetimi oluşturur. Yarışmada filmi bulunan (yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb.) ve Festival Yönetimi’nde yer alan kişiler ve bunların birinci derecede akrabaları jüri üyesi olamaz. Jüri başkanı ve/veya jüri üyeleri yasada belirtilen mücbir sebepler dışında bir gerekçe göstererek görevini bırakamaz. Jüri üyeleri yönetmelikteki tüm maddelere uymayı taahhüt eder.

21) Jüri, bu yönetmeliğin “Ödül Kategorileri”ni düzenleyen “I” maddesinde sıralanan kategorilerdeki ödülleri belirler. Ödül alan tüm sanatçılara ‘Altın Portakal Ödül Heykeli’ verilir.

22) Jüri, “En İyi Film”, “Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü”, “Behlül Dal En İyi İlk Film” ve “En İyi Yönetmen” ödüllerini paylaştıramaz. Bunlar dışında kalan diğer ödüller en fazla ikiye paylaştırılabilir.

23) Jüri, kamera arkasında ve önünde farklı alanlarda çalışan kadınların emeğinin görünürlüğünü sağlamak ve bundan sonraki üretimlerini teşvik etmek amacıyla, ulusal yarışmadaki filmlerde yer alan bir kadın sinemacıya 50 bin TL değerindeki "Cahide Sonku Ödülü" verir.

24) Jüri, ödül kategorilerinde ödül vermeme yönünde karar alamaz (Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü hariç).

25) “En İyi Film”, “Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü” ve “Behlül Dal En İyi İlk Film” ödüllerinin her biri farklı filmlere verilmek zorundadır. Jüri gerekli görülen hallerde (yarışmadaki filmler arasında ilk filmini çeken yönetmen olmaması, seçkide yeterli sayıda ilk filmin bulunmaması vb) Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü’nü vermeyebilir.

26) Jüri değerlendirmesi sonunda, eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

27) Jüri, yönetmelikte yer alan ödül kategorileri dışında başka bir ödül veremez.

28) Festival yönetiminden bir temsilci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın Jüri toplantılarına katılır.

29) Jüri toplantıları sırasında salonda Jüri üyeleri, festival yönetiminden bir temsilci ve ihtiyaç halinde festival yönetimi tarafından atanacak/onaylanacak bir çevirmen haricinde kimse bulunamaz.

30) Jüri, Festival Yönetimi’nin belirlediği film izleme programına uyar. Bu planlamaya göre, Jüri’nin karar toplantısının hangi gün ve saatte yapılacağı ve sonuçların hangi gün ve saatte Festival Yönetimi’ne teslim edileceği, Festival Yönetimi tarafından belirlenir.

31) Jüri, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını Festival Yönetimi’ne teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.

32) Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yarışma filmlerine ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Filmlere ilişkin görüşlerini belirtemezler.

33) Oluşturacakları jürilerle Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) “En İyi Yönetmen”, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) “En İyi Film” Özel Ödüllerini verecektir.

 

 I) ÖDÜL KATEGORİLERİ 

Kategori Ödül Miktarı
En İyi Film 300.000 TL
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü (Filme verilir) 100.000 TL
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü 100.000 TL
En İyi Yönetmen 50.000 TL
Cahide Sonku Ödülü 50.000 TL
En İyi Senaryo 30.000 TL
En İyi Görüntü Yönetmeni 20.000 TL
En İyi Müzik 20.000 TL
En İyi Kurgu 20.000 TL
En İyi Sanat Yönetmeni 20.000 TL
En İyi Kadın Oyuncu 20.000 TL
En İyi Erkek Oyuncu 20.000 TL
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 10.000 TL
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 10.000 TL
SİYAD En İyi Film Ödülü (Para Ödülü yoktur)
Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü (Para ödülü yoktur)

 

J) PARASAL ÖDÜLLERİN ÖDENME ESASLARI

34) Parasal ödüller net olup en geç 31.12.2020 tarihine kadar ödenir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

35) Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısı olması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması durumunda Festival süresince ve sonrasında Festival Yönetimi’nin muhatabı, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.

36) Ödül sahiplerinin banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.

37) Başvuru formunda belirtilen isimlerin, kimlik bilgileriyle tutarlı olması gerekmektedir. Sektörde ve sanat dünyasında farklı isim kullanılıyor ise her iki ismin de belirtilmesi zorunludur.

38) Ödül paylaştırıldığı takdirde, ödül miktarı da kazananlar arasında paylaştırılır.

39) “En İyi Film” parasal ödülü yapımcı ve yönetmen arasında eşit olarak paylaştırılır. Yapımcı ve yönetmen aynı kişi ise ödülün tamamı yapımcı-yönetmene verilir.

40) “Behlül Dal En İyi İlk Film” parasal ödülü, yapımcı ve yönetmen arasında eşit olarak paylaştırılır. Yapımcı ve yönetmen aynı kişi ise ödülün tamamı yapımcı-yönetmene verilir.

41) “Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü” parasal ödülü, yapımcı ve yönetmen arasında eşit olarak paylaştırılır. Yapımcı ve yönetmen aynı kişi ise ödülün tamamı yapımcı-yönetmene verilir.

42) Diğer kategorilerdeki bütün ödüller kişiseldir. Ödül Heykeli ve parasal ödül, ödülü alan kişiye verilir.

43) Ödül sahibinin vefatı halinde, veraset ilamına dayanılarak hak sahiplerine, payları oranında ödeme yapılır.

 

K) KÜLTÜREL AMAÇLI GÖSTERİMLER ve ARŞİV KOPYALARI

44) “En İyi Film”, “Behlül Dal En İyi İlk Film” ve “Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü” dallarında Altın Portakal kazanan filmlerin birer DCP gösterim kopyası festival arşivine alınır. Festival yönetimi, yapımcılarından izin almak kaydıyla, filmlerin kültürel amaçlı gösterimlerini yapabilir. Festival belgeselinde, söz konusu filmlerden görüntüler 3 dakikayı geçmeyecek şekilde kullanılabilir.

 

L) FİLMLERİN NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ

45) Yarışmaya katılan filmlerin sigortasından (all risk kapsamında; yangın, hırsızlık, kısmi hasar, sabotaj) Festival süresince Festival Yönetimi sorumludur. Sigorta, gösterim kopyalarının Festival Komitesi’nce teslim alındığı andan Festivalin sona ermesinden sonra sevkiyatını gerçekleştirecek acenteye teslim edilmesine kadar geçecek süre zarfında ve söz konusu gösterim kopyalarının şehir içinde bir yerden bir yere taşınması şartını kapsar.

46) Festival bitimini izleyen iki hafta içinde gösterim kopyaları, Festival Yönetimi tarafından sahiplerinin yurtiçindeki adreslerine gönderilir. İade edilecek kopya, bir kez gönderilir. Kargo geri gelirse, katılımcı kendisi irtibata geçer ve filmini Festival Yönetimi’nden alır. Kargo teslim tarihinden sonra meydana gelecek hasar ve kayıplardan Festival Yönetimi sorumlu değildir.

47) Festivale katılan filmlerin Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden sonra başka bir festivale katılması durumunda, gönderim işleminden Festival Yönetimi sorumlu değildir.

 

M) GENEL HÜKÜMLER

48) Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar. Yarışma filmleri kamuoyuna açıklandıktan sonra yapımcılar filmlerini yarışmadan geri çekemezler.

49) Bu Yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Festival Yönetimi’ne aittir. Festival Yönetimi gerekli görülen hallerde yönetmelikte değişiklik yapabilir.

50) Bu Yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 11.02.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

51) Festival iletişim adresi:

ANSET Ltd. Şti.

Antalya Altın Portakal Film Festivali

Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı,

Atatürk Kültür Parkı İçi, AKM No:7

Posta Kodu: 07030 Muratpaşa Antalya

ozlemdemir@anset.com.tr

 

EK-1 Online Başvuru Esnasında İstenen Bilgi ve Belgeler 

  1. Filmle ilgili jenerik bilgileri (künye)
  2. Filmin online izleme linki ve şifresi
  3. Filmin Türkçe ve İngilizce kısa özeti.
  4. Filmden fotoğraflar (yüksek çözünürlükte)
  5. Yönetmeninin fotoğrafı (yüksek çözünürlükte), kısa biyografisi ve filmografisi (Türkçe ve İngilizce)
  6. Kısa yönetmen görüşü
  7. Varsa tanıtım dosyası, elektronik basın dosyası vb. malzemeler
  8. Yüksek çözünürlüklü fragman ve web sitesinde kullanılmak üzere online fragman linki. 
  9. Yüksek çözünürlüklü, filmden 3 adet klip (excerpt) online fragman linki. Kliplerin süresi maksimum 2 dakika olmalıdır.