TR EN

Yönetmelik

56. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

A) AMAÇ

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın amacı, belgesel filmin önemini vurgulamak, ülkemizde belgesel sinemanın gelişimine katkıda bulunmak Türkiye sinemasının nitelikli filmlerini ödüllendirerek, yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmak, sinema sektörümüzün estetik ve teknik gelişmesine öncülük etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasına katkıda bulunmaktır.

B) YARIŞMA TARİHİ

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılacak Ulusal Belgesel Film Yarışması 26 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

C) FESTİVAL VE YARIŞMA YÖNETİMİ

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yönetimi ve organizasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Yarışma'nın yapılması Festival Yönetimi yetki ve sorumluluğundadır.

D) YARIŞMA TÜRÜ

Yarışma'ya, 30 dakikanın üzerindeki belgesel filmler katılabilir. 

E) YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI

1) Yarışma’ya başvurular, Festival’in resmi internet sitesindeki başvuru linki üzerinden on-line yapılır. Başvuru tamamlandıktan sonra formun ıslak imzalı çıktısının Festival iletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihi 16.09.2019, Pazartesi, saat 18.00’dir. Festivale başvuran filmlerin seçildiği takdirde kamuoyuna tanıtılması ve festival kataloğunda yer alması amacıyla, EK-1’de yer alan bilgi ve belgelerin on-line başvuru esnasında gönderilmesi gerekmektedir. 

2) Yarışmaya, 1 Ocak 2019 tarihinden sonra tamamlanmış ve bu tarihten önce halka açık gösterimi yapılmamış Türkiye yapımı belgesel filmler katılabilir. Türkiye yapımı ifadesinde, “Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli Yapımcılar Hakkında Yönetmelik maddeleri esas alınır. 

3) Herhangi bir TV kanalında (Pay TV kanalları, dijital platformlar ve VOD dahil) gösterilen veya ticari bandrollü DVD/VCD baskıları satışa sunulan filmler yarışmaya başvuramaz.

4) Televizyon için seri olarak çekilmiş belgesel bölümleri kendi içinde tematik bütünlük taşıması ve yayınlanmamış olması şartıyla başvuru yapabilir.

5) Ticari ya da turistik amaçlarla çekilen tanıtım filmleri belgesel kategorisinde değerlendirilmez.

6) Yarışma ulusal belgesel filmlere açıktır, bu nedenle yapımcılardan en az biri ya da filmin yönetmeni T.C. vatandaşı olmalıdır. Yarışmaya başvuran film bir ortak yapım ise filmin Türkiye yapımcısı, katkı paylarını içeren ortak yapım sözleşmesini ve yapımcı belgesini başvuru sırasında festival yönetimine ulaştırmakla yükümlüdür.

7) Yarışmaya filmin yasal sahibi olan yapımcısı başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da başvuru belgesine ek olarak filmin diğer yasal sahiplerinin filmin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazı eklenmelidir. Başvuru sahibi yapımcı, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.

8) Yarışmaya seçilen filmlerin teknik yeterliliğe sahip gösterim kopyaları, Festival iletişim adresine DCP (Dijital Sinema Paketi) olarak gönderilecektir. DCP kopyaların son teslim tarihi 17.10.2019’dur. Kargo ücreti yapımcı tarafından karşılanır. Yarışmaya seçilen filmler, festival başlamadan 10 gün önce filmin 5 adet basılı posterini festival yönetimine ulaştırmalıdır.

9) Yarışma filmlerinin gösterim kopyalarının ve Ön Jüri Değerlendirmesi için gönderilen on-line izleme linklerindeki kopyaların İngilizce altyazılı olması zorunludur.

10) Filmin diyaloglarının bir bölümünün ya da tamamının Türkçe olmaması durumunda, gösterim kopyasında hangi altyazı yoksa (İngilizce veya Türkçe), o dile ait altyazı dosyasının gönderilmesi gerekir. Filmin diyaloglarının bir bölümü ya da tamamı İngilizce ise, kopyada Türkçe altyazı olması yeterlidir.

11) Filmin diyaloglarının bir bölümünün ya da tamamını Türkçe olmaması durumunda, Ön Jüri değerlendirmesi için gönderilen on-line izleme linkindeki kopyanın da Türkçe altyazılı olması zorunludur. Türkçe altyazılı olarak gönderilmeyen filmler, Ön Jüri’nin önerisi ve Festival Yönetimi’nin onayı doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılabilir. 

12) Festivalde yarışan filmlerin ekipleri, festival yönetiminin belirlediği sayıda ve tarihlerde festivale davet edilerek konuk edilir. Filmin davetli ekibi, Festival Yönetimi’nin belirleyeceği gösterilere, film galalarına, söyleşilere, ödül törenlerine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak filmlerini temsil eder.

13) Festivalde ödül kazanan filmlerin yapımcıları, yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında ve her türlü tanıtım materyalinde Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde aldıkları ödülü festivalin logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

14) Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimlerince verilmiş Kayıt-Tescil Belgesi varsa başvuru belgelerine eklenir. Diğer durumlarda Sinema Yasası ve Yönetmeliklerinde belirtilen ilgili gösterim mevzuatı geçerlidir.

F) ÖZEL KOŞULLAR

15) Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Festival yönetimi başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

16) Yarışmaya katılan filmler, festival yönetimi tarafından festival süresince Antalya’da kapalı ve/veya açık hava mekânlarında, ücretli ya da ücretsiz gösterilebilir. Gösterilerden elde edilen gelirler festivale aittir. Festival yönetimi tanıtım amacıyla, Antalya’da yarışma filmlerine özel gösterimler düzenleyebilir. Festival süresince yapılan tüm (TV hariç) gösterimler için, yapımcıdan herhangi bir izin alınmaz.

17) Başvuru sırasında istenen belgeler iade edilmez. Festival arşivinde saklanır. 

18) Yarışmaya seçilen filmlerin on-line izleme linkleri, Festival’in anlaşacağı bir izleme platformunda, film profesyonellerinin izlemesine açılabilir. Bunun için yapımcılarından ayrıca onay alınacaktır.

19) Ön eleme sonrasında finale kalan ve gösterime sunulan filmlere, film başına 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) gösterim bedeli verilir. Ancak “En İyi Belgesel Film” ve “Belgesel Jüri Özel Ödülü” ödüllerini kazanan filmlere gösterim bedeli verilmez. Gösterim bedelleri, yapımcı şirket tarafından kesilecek fatura karşılığında en geç 31.12.2019 tarihine kadar ödenir.

G) ÖN JÜRİ OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

20) Festival yönetimi, belgesel yarışmada yer alacak filmleri belirleyecek ön jüriyi oluşturur. Ön jüri kendi alanlarında uzman yönetmen, yapımcı, oyuncu, senarist, görüntü yönetmeni, akademisyen, sinema yazarı vb. gibi sektör profesyoneli kişilerden oluşur.

21) Ön jüri, filmleri sanatsal yeterlilik ve festival kurallarına uygunluk açısından değerlendirerek, yarışmaya katılacak filmleri belirler. 

22) Ön Jüri değerlendirmesinin sonuçları en geç 04.10.2019 tarihinde festivalin web sitesinde açıklanır. 

23) Festival yönetiminden bir temsilci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın Ön Jüri toplantılarına katılır.

24) Ön Jüri, adayları açıklamadan önce, bütün üyelerin imzalamış olduğu değerlendirme sonucunu Festival Yönetimi’ne teslim etmekle ve sonuçları Festival Yönetimi açıklayana kadar saklı tutmakla yükümlüdür.

25) Ön Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yapımlara ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Yapımlara ilişkin görüşlerini belirtemezler.

H) ANA JÜRİ OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

26) Ana Jüri’nin yapısına, bu yapıya uygun isimlere ve Jüri Başkanı’na Festival Yönetimi karar verir. Yarışmada filmi bulunan (yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb.) ve Festival Yönetimi’nde yer alan kişiler ve bunların birinci derecede akrabaları Ana Jüri üyesi olamaz. Jüri başkanı ve/veya jüri üyeleri yasada belirtilen mücbir sebepler dışında bir gerekçe göstererek görevini bırakamaz.

27) Ana Jüri, bu yönetmeliğin “Ödül Kategorileri”ne ait “I” maddede anılan tüm kategorilerdeki ödülleri belirler. Ödül alan tüm sanatçılara ‘Altın Portakal Ödül Heykeli’ verilir.

28) Ana Jüri, ödülleri paylaştıramaz.

29) Ana Jüri, ödül kategorilerinde ödül vermeme yönünde karar alamaz.

30) Ana Jüri değerlendirmesi sonunda, eşitlik halinde başkanın oyu 2 oy sayılır.

31) Ana jüri, yönetmelikte yer alan ödül kategorileri dışında başka bir ödül veremez.

32) Festival yönetiminden bir temsilci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın Ana Jüri toplantılarına katılır.

33) Ana Jüri toplantıları sırasında salonda Ana Jüri, festival yönetiminden bir temsilci ve ihtiyaç halinde festival yönetimi tarafından atanacak / onaylanacak çevirmen haricinde kimse bulunamaz.

34) Ana Jüri, Festival Yönetimi’nin belirlediği film izleme programına uyar. Bu planlamaya göre, Ana Jüri’nin karar toplantısının hangi gün ve saatte yapılacağı ve sonuçların hangi gün ve saatte Festival Yönetimi’ne teslim edileceği, Festival Yönetimi tarafından belirlenir.

35) Ana Jüri, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını Festival Yönetimi’ne teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.

36) Ana Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yarışma filmlerine ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Filmlere ilişkin görüşlerini belirtemezler.

I) ÖDÜL KATEGORİLERİ

En İyi Belgesel Film    40.000 TL

Jüri Özel Ödülü     20.000 TL (filme verilir)

J) PARASAL ÖDÜLLERİN ÖDENME ESASLARI

37) Parasal ödüller net olup en geç 31.12.2019 tarihine kadar ödenir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

38) Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısı olması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması durumunda Festival süresince ve sonrasında Festival Yönetimi’nin muhatabı, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.

39) Ödül sahiplerinin banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.

40) Başvuru formunda belirtilen isimlerin, kimlik bilgileriyle tutarlı olması gerekmektedir. Sektörde ve sanat dünyasında farklı isim kullanılıyor ise her iki ismin de belirtilmesi zorunludur.

41) Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Töreni’ne; Festival Yönetimi’nin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin parasal dâhil hiçbir ödülü verilmez.

42) “En İyi Belgesel Film” ödülü yapımcı ve yönetmen arasında eşit olarak paylaştırılır. Yapımcı ve yönetmen aynı kişiyse ödül yapımcı-yönetmene verilir.

43) “Jüri Özel Ödülü” ödülü, yapımcı ve yönetmen arasında eşit olarak paylaştırılır. Yapımcı ve yönetmen aynı kişiyse ödül yapımcı-yönetmene verilir

44)  Ödül sahibinin vefatı halinde, veraset ilamına dayanılarak hak sahiplerine, payları oranında ödeme yapılır.

K)  KÜLTÜREL AMAÇLI GÖSTERİMLER ve ARŞİV KOPYALARI

45) “En İyi Belgesel Film” ve “Jüri Özel Ödülü” dallarında Altın Portakal kazanan filmlerin birer DCP gösterim kopyası festival arşivine alınır. Festival yönetimi, yapımcılarından izin almak kaydıyla, filmlerin kültürel amaçlı gösterimlerini yapabilir. Festival belgeselinde, söz konusu filmlerden görüntüler 3 dakikayı geçmeyecek şekilde kullanılabilir. 

L) FİLMLERİN NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ

46) Yarışmaya katılan filmlerin sigortasından (all risk kapsamında; yangın, hırsızlık, kısmi hasar, sabotaj) Festival süresince Festival Yönetimi sorumludur. Sigorta, gösterim kopyalarının Festival Komitesi’nce teslim alındığı andan Festivalin sona ermesini müteakip sevkiyatını gerçekleştirecek acenteye teslim edilmesine kadar geçecek süre zarfında ve söz konusu gösterim kopyalarının şehir içinde bir yerden bir yere taşınması şartını kapsar.

47) Festival bitimini izleyen 2 hafta içinde gösterim kopyaları, Festival Yönetimi tarafından sahiplerinin yurtiçindeki adreslerine gönderilir. İade edilecek kopya, bir kez gönderilir. Kargo geri gelirse, katılımcı kendisi irtibata geçer ve filmini Festival Yönetimi’nden alır. Kargo teslim tarihinden sonra meydana gelecek hasar ve kayıplardan Festival Yönetimi sorumlu değildir.

48) Festivale katılan filmlerin Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden sonra başka bir festivale katılması durumunda, gönderim işleminden Festival Yönetimi sorumlu değildir.

M) GENEL HÜKÜMLER

49) Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar. Yarışma filmleri kamuoyuna açıklandıktan sonra yapımcılar filmlerini yarışmadan geri çekemezler.

50) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Festival Yönetimi’ne aittir. Belediye gerekli görülen hallerde yönetmelikte değişiklik yapabilir.

51) Bu yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 20/ 08 / 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

52) Festival iletişim adresi: 

ANSET Ltd. Şti.,  

Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı, 

Atatürk Kültür Parkı İçi, AKM No:7  

Posta Kodu: 07030 Muratpaşa Antalya.

EK-1 Online Başvuru Esnasında İstenen Bilgi ve Belgeler 

  1. Filmle ilgili teknik jenerik bilgileri (künye) 

  2. Filmin on-line izleme linki ve şifresi

  3. Filmin Türkçe ve İngilizce kısa özeti.

  4. Filmden fotoğraflar (yüksek çözünürlükte) 

  5. Yönetmeninin fotoğrafı (yüksek çözünürlükte), kısa biyografisi ve filmografisi (Türkçe ve İngilizce)

  6. Kısa yönetmen görüşü

  7. Varsa press book, elektronik basın dosyası vb. diğer malzemeler

  8. Yüksek çözünürlüklü fragman ve web sitesinde kullanılmak üzere online fragman linki. 

  9. Yüksek çözünürlüklü, filmden 3 adet klip (excerpt) online fragman linki. Kliplerin süresi maksimum 2 dakika olmalıdır.