TR EN

Yönetmelik

56. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

A) AMAÇ

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması’nın amacı, Türkiye sinemasının nitelikli kısa filmlerini ödüllendirerek, yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmak, sinema sektörümüzün estetik ve teknik gelişmesine öncülük etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasına katkıda bulunmaktır.

B) YARIŞMA TARİHİ

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılacak Ulusal Kısa Film Yarışması 26 Ekim–1 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

C) FESTİVAL VE YARIŞMA YÖNETİMİ

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yönetimi ve organizasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda, Ulusal Kısa Film Yarışması'nın yapılması Festival Yönetimi yetki ve sorumluluğundadır.

D) YARIŞMA TÜRÜ

Yarışma'ya kısa metrajlı Türkiye yapımı filmler katılabilir. Kısa tanımlamasından, süresi 20 dakikanın altında filmler anlaşılır. Kısa Film Yarışması’nda tür ayrımına (kurmaca, deneysel, canlandırma) gidilmemiştir. Jüri değerlendirmeyi, genel olarak kısa film anlatım yetkinliğini dikkate alarak yapar.

E) YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI

1) Yarışma’ya başvurular, Festival’in resmi internet sitesindeki başvuru linki üzerinden on-line yapılır. Başvuru tamamlandıktan sonra formun ıslak imzalı çıktısının Festival iletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihi 16.09.2019, Pazartesi, saat 18.00’dir. 

Festivale başvuran filmlerin seçildiği takdirde kamuoyuna tanıtılması ve festival kataloğunda yer alması amacıyla, EK-1’de yer alan bilgi ve belgelerin on-line başvuru esnasında gönderilmesi gerekmektedir. 

2) Yarışmaya, 1 Ocak 2019 tarihinden sonra tamamlanmış ve bu tarihten önce halka açık gösterimi yapılmamış Türkiye yapımı kısa metrajlı filmler katılabilir. Türkiye yapımı ifadesinde, “Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli Yapımcılar Hakkında Yönetmelik maddeleri esas alınır. 

3) Herhangi bir TV kanalında (Pay TV kanalları, dijital platformlar ve VOD dâhil) gösterilen veya ticari bandrollü DVD/VCD baskıları satışa sunulan filmler yarışmaya başvuramaz.

4) Yarışmaya başvuran film bir ortak yapım ise filmin Türkiye yapımcısı, katkı paylarını içeren ortak yapım sözleşmesini ve yapımcı belgesini başvuru sırasında festival yönetimine ulaştırmakla yükümlüdür. Yerli yapımcının katılım payı en az %51 olmalıdır.

5) Yarışmaya filmin yasal sahibi olan yapımcısı başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da başvuru belgesine ek olarak filmin diğer yasal sahiplerinin filmin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazı eklenmelidir. Başvuru sahibi yapımcı, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.

6) Yarışmaya seçilen filmlerin teknik yeterliliğe sahip gösterim kopyaları, Festival iletişim adresine DCP (Dijital Sinema Paketi) olarak gönderilecektir. DCP kopyaların son teslim tarihi 17.10.2019’dur. Kargo ücreti yapımcı tarafından karşılanır.

7) Yarışma filmlerinin gösterim kopyalarının ve Ön Jüri Değerlendirmesi için gönderilen on-line izleme linklerindeki kopyaların İngilizce altyazılı olması zorunludur. 

8) Filmin diyaloglarının bir bölümünün ya da tamamının Türkçe olmaması durumunda, gösterim kopyasında hangi altyazı yoksa (İngilizce veya Türkçe) , o dile ait altyazı dosyasının gönderilmesi gerekir. Filmin diyaloglarının bir bölümü ya da tamamı İngilizce ise, kopyada Türkçe altyazı olması yeterlidir.

9) Filmin diyaloglarının bir bölümünün ya da tamamının Türkçe olmaması durumunda, Ön Jüri değerlendirmesi için gönderilen on-line izleme linkindeki kopyanın da Türkçe altyazılı olması zorunludur. Türkçe altyazılı olarak gönderilmeyen filmler, Ön Jüri’nin önerisi ve Festival Yönetimi’nin onayı doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılabilir. 

10) Festivalde yarışan filmlerin ekibi, festival yönetiminin belirlediği sayıda ve tarihlerde festivale davet edilerek konuk edilir. Filmin davetli ekibi, Festival Yönetimi’nin belirleyeceği gösterilere, film galalarına, söyleşilere, ödül törenlerine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak filmlerini temsil eder.

11) Festivalde ödül kazanan filmlerin yapımcıları, yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında ve her türlü tanıtım materyalinde Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde aldıkları ödülü festivalin logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

12) Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimlerince verilmiş Kayıt-Tescil Belgesi varsa başvuru belgelerine eklenir. Diğer durumlarda Sinema Yasası ve Yönetmeliklerinde belirtilen ilgili gösterim mevzuatı geçerlidir.

F) ÖZEL KOŞULLAR

13) Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Festival yönetimi başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

14) Yarışmaya katılan filmler, festival yönetimi tarafından festival süresince Antalya’da kapalı ve/veya açık hava mekânlarında, ücretli ya da ücretsiz gösterilebilir. Gösterilerden elde edilen gelirler festivale aittir. Festival yönetimi tanıtım amacıyla, Antalya’da yarışma filmlerine özel gösterimler düzenleyebilir. Festival süresince yapılan tüm (TV hariç) gösterimler için, yapımcıdan herhangi bir izin alınmaz. Başvuru sırasında istenen belgeler sahiplerine iade edilmez. Festival arşivinde saklanır. 

15) Yarışmaya seçilen filmlerin on-line izleme linkleri, Festival’in anlaşacağı bir izleme platformunda, film profesyonellerinin izlemesine açılabilir. Bunun için yapımcılarından ayrıca onay alınacaktır.

16) Ön eleme sonrasında finale kalan ve gösterime sunulan filmlere, film başına 1.000 TL (Bin Türk Lirası) gösterim bedeli verilir. Ancak “En İyi Kısa Film” ve “Kısa Jüri Özel Ödülü” ödüllerini kazanan filmlere gösterim bedeli verilmez. Gösterim bedelleri, yapımcı şirket tarafından kesilecek fatura karşılığında en geç 31.12.2019 tarihine kadar ödenir.

G) ÖN JÜRİ OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

17) Festival yönetimi, ulusal kısa yarışmada yer alacak filmleri belirleyecek ön jüriyi oluşturur. Ön jüri kendi alanlarında uzman yönetmen, yapımcı, oyuncu, senarist, görüntü yönetmeni, akademisyen, sinema yazarı vb. gibi sektör profesyoneli kişilerden oluşur.

18) Ön jüri, filmleri sanatsal yeterlilik ve festival kurallarına uygunluk açısından değerlendirerek, yarışmaya katılacak filmleri belirler. 

19) Ön Jüri değerlendirmesinin sonuçları en geç 04.10.2019 tarihinde festivalin web sitesinde açıklanır. 

20) Festival yönetiminden bir temsilci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın Ön Jüri toplantılarına katılır.

21) Ön Jüri, adayları açıklamadan önce, bütün üyelerin imzalamış olduğu değerlendirme sonucunu Festival Yönetimi’ne teslim etmekle ve sonuçları Festival Yönetimi açıklayana kadar saklı tutmakla yükümlüdür.

22) Ön Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yapımlara ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Yapımlara ilişkin görüşlerini belirtemezler.

23) Festivale yetiştirileceği vaat edilip yetiştirilemeyen yarışma filmleri, yarışmaya katılım hakkını kaybeder ve bir sonraki yılda da değerlendirmeye alınmaz.

H) ANA JÜRİ OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

24) Ana Jüri’nin yapısına, bu yapıya uygun isimlere ve Jüri Başkanı’na Festival Yönetimi karar verir. Yarışmada filmi bulunan (yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb.) ve Festival Yönetimi’nde yer alan kişiler ve bunların birinci derecede akrabaları Ana Jüri üyesi olamaz. Jüri başkanı ve/veya jüri üyeleri yasada belirtilen mücbir sebepler dışında bir gerekçe göstererek görevini bırakamaz.

25) Ana Jüri, bu yönetmeliğin “Ödül Kategorileri”ne ait “I” maddede anılan tüm kategorilerdeki ödülleri belirler. Ödül alan tüm sanatçılara ‘Altın Portakal Ödül Heykeli’ verilir.

26) Ana Jüri, ödülleri paylaştıramaz.

27) Ana Jüri, ödül vermeme yönünde karar alamaz.

28) Ana Jüri değerlendirmesi sonunda, eşitlik halinde başkanın oyu 2 oy sayılır.

29) Ana jüri, yönetmelikte yer alan ödül kategorileri dışında başka bir ödül veremez.

30) Festival yönetiminden bir temsilci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın Ana Jüri toplantılarına katılır.

31) Ana Jüri toplantıları sırasında salonda Ana Jüri, festival yönetiminden bir temsilci ve ihtiyaç halinde festival yönetimi tarafından atanacak / onaylanacak çevirmen haricinde kimse bulunamaz.

32) Ana Jüri, Festival Yönetimi’nin belirlediği film izleme programına uyar. Bu planlamaya göre, Ana Jüri’nin karar toplantısının hangi gün ve saatte yapılacağı ve sonuçların hangi gün ve saatte Festival Yönetimi’ne teslim edileceği, Festival Yönetimi tarafından belirlenir.

33) Ana Jüri, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını Festival Yönetimi’ne teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.

34) Ana Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yarışma filmlerine ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Filmlere ilişkin görüşlerini belirtemezler.

I) ÖDÜLLER

En İyi Kısa Film            20.000 TL 

Jüri Özel Ödülü (Filme verilir)     10.000 TL 

J) PARASAL ÖDÜLÜN ÖDENME ESASLARI

35) Parasal ödül net olup en geç 31.12.2019 tarihine kadar ödenir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

36) Parasal ödüller yapımcı ve yönetmen arasında eşit olarak paylaştırılır. Yapımcı ve yönetmen aynı kişi ise ödülün tamamı yapımcı-yönetmene verilir. 

37) Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısı olması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması durumunda Festival süresince ve sonrasında Festival Yönetimi’nin muhatabı, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.

38) Ödül sahiplerinin banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.

39) Başvuru formunda belirtilen isimlerin, kimlik bilgileriyle tutarlı olması gerekmektedir. Sektörde ve sanat dünyasında farklı isim kullanılıyor ise her iki ismin de belirtilmesi zorunludur.

40) Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Töreni’ne; Festival Yönetimi’nin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin parasal dâhil hiçbir ödülü verilmez.

41) Ödül sahibinin vefatı halinde, veraset ilamına dayanılarak hak sahiplerine, payları oranında ödeme yapılır.

K) KÜLTÜREL AMAÇLI GÖSTERİMLER ve ARŞİV KOPYALARI

42) Ödül kazanan filmlerin birer DCP gösterim kopyası festival arşivine alınır. Festival yönetimi, yapımcılarından izin almak kaydıyla, filmlerin kültürel amaçlı gösterimlerini yapabilir. Festival belgeselinde, söz konusu filmlerden görüntüler 3 dakikayı geçmeyecek şekilde kullanılabilir.

L) FİLMLERİN NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ

43) Yarışmaya katılan filmlerin sigortasından (all risk kapsamında; yangın, hırsızlık, kısmi hasar, sabotaj) Festival süresince Festival Yönetimi sorumludur. Sigorta, gösterim kopyalarının Festival Komitesi’nce teslim alındığı andan Festivalin sona ermesini müteakip sevkiyatını gerçekleştirecek acenteye teslim edilmesine kadar geçecek süre zarfında ve söz konusu gösterim kopyalarının şehir içinde bir yerden bir yere taşınması şartını kapsar.

44) Festivale katılan filmlerin Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden sonra başka bir festivale katılması durumunda, gönderim işleminden Festival Yönetimi sorumlu değildir.

M) GENEL HÜKÜMLER

45) Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar. Yarışma filmleri kamuoyuna açıklandıktan sonra yapımcılar filmlerini yarışmadan geri çekemezler.

46) Bu Yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Festival Yönetimi’ne aittir. Belediye gerekli görülen hallerde yönetmelikte değişiklik yapabilir.

47) Bu Yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 20.08.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

48) Festival iletişim adresi: 

ANSET Ltd. Şti.,  

Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı, 

Atatürk Kültür Parkı İçi, AKM No:7  

Posta Kodu: 07030 Muratpaşa Antalya.

EK 1

Online Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

a) Filmle ilgili teknik jenerik bilgileri (künye)

b) Filmin on-line izleme linki ve şifresi

c) Filmin Türkçe ve İngilizce kısa özeti

d) Filmden fotoğraflar (yüksek çözünürlükte)

e) Yönetmeninin fotoğrafı (yüksek çözünürlükte), Türkçe ve İngilizce kısa biyografisi ve filmografisi 

f) Kısa yönetmen görüşü

g) Varsa press book, elektronik basın dosyası vb. diğer malzemeler

h) Yüksek çözünürlüklü fragman ve web sitesinde kullanılmak üzere online fragman linki.