Yönetmelik

Belgesel Work in Progress Platormu

Antalya Film Forum kapsamında, 4-6 Ekim 2021 tarihlerinde, Türkiye’den başvuracak belgesel projelere açık olmak üzere Belgesel Work in Progress Platformu düzenlenecektir.

Salgın önlemleri nedeniyle, jüri toplantıları ve birebir toplantılar da dahil olmak üzere Forum’un bütün etkinlikleri, Forum’a akredite olan film ve televizyon profesyonellerinin katılımı ile çevrimiçi olarak düzenlenecektir. 

Belgesel Work in Progress Platformu’nun tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Son Başvuru Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe

Seçilen Projelerin Açıklanması: 7 Eylül 2021 Salı

Ödüllerin Açıklanması (Antalya Film Forum Kapanış Töreni): 6 Ekim 2021 Çarşamba

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

1) Antalya Film Forum Belgesel Work in Progress Platformu'na katılmak isteyen eser sahiplerinin resmi başvurularını, https://vp.eventival.com/antalyaff/2021 sayfasındaki online başvuru formunu doldurarak yapmaları için son tarih 19 Ağustos 2021 Perşembe’dir.

2) Belgesel Work in Progress Platformu'na başvuran projeler, aşağıda yer alan belgeleri Türkçe ve İngilizce olarak online başvuru esnasında göndermelidir. Gönderilen belgeler Antalya Film Forum Seçici Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

3) Belgesel Work in Progress Platformu'na yalnızca belgesel projeler katılabilir. Geçtiğimiz yıllarda Antalya Film Forum Belgesel Work in Progress’e başvurmuş projeler bir kez daha başvuramaz. 

4) Belgesel Work in Progress Platformu’na başvuran projelerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir: 

  • Projelerin başvuru sırasında çekimlerinin en az %70’inin tamamlanmış olması veya projelerin post-prodüksiyon aşamasında olması gerekmektedir. 
  • Kamuya açık bir şekilde ilk gösterimi yapılmış olan projeler Belgesel Work in Progress Platformu’na başvuramaz. 
  • Belgesel Work in Progress Platformu'na ortak yapım olarak başvuran projeler için, ana yapımcı veya ortak yapımcılardan en az birinin T.C. vatandaşı olması koşulu aranır.
  • Belgesel Work in Progress Platformu'na, Türkiye’den süresi en az 30 dakika olan belgesel film projeleri katılabilir. 

5) Antalya Film Forum Seçici Kurulu, başvuran projeler arasından en çok 5 projeyi Belgesel Work in Progress Platformu'na katılmak üzere seçer. 

6) Seçilen projeler, 7 Eylül 2021 Salı günü Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin web sitesindeki Antalya Film Forum sayfasında yayınlanır. 

7) Seçilen projelerin yapımcılarının ya da yönetmenlerinin Belgesel Work in Progress Platformu’na katılması şarttır. Yapımcı ya da yönetmenin, Belgesel Work in Progress Platformu'na katılamaması durumunda, seçilen proje, ödüller için aday olamaz. 

8) Forum Yönetimi, yönetmelik koşullarına uygun olmayan projeleri platformdan çıkarma hakkına sahiptir.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru Formu (https://vp.eventival.com/antalyaff/2021

2) Sinopsis (en fazla 1 sayfa) (Türkçe ve İngilizce)

3) Tretman (en fazla 7 sayfa) (Türkçe ve İngilizce) 

4) Yönetmen Görüşü (en fazla 1 sayfa) (Türkçe ve İngilizce)

5) Yapımcı Görüşü (en fazla 1 Sayfa) (Türkçe ve İngilizce)

6) Yönetmen, yapımcı ve senaristin biyografi ve filmografisi ile fotoğrafları (Her biri en fazla 1’er sayfa) (Türkçe ve İngilizce)

7) Finans Planı (Türkçe ve İngilizce)

8) Projenin 15 dakikalık bir bölümünün bulunduğu İngilizce altyazılı izleme linki 

9) Görsel materyal, moodbook ve proje için mekân fotoğrafları 

10) Yönetmenin önceki filmlerinin İngilizce altyazılı ve şifreli izleme linkleri

 

SUNUM (PITCHING)

Seçilen projenin yapımcısı ve yönetmeni, sunum videolarını (filmden görüntüler (en az 8 dakika) ve sunumu içerecek 15 dakikayı geçmeyen bir video) kendileri hazırlayacaklardır. Sunumlarını İngilizce yapamayanların videolarını İngilizce altyazılı olarak göndermeleri gerekmektedir. Sunumlar Antalya Film Forum’a akredite konuk ve endüstri profesyonellerine çevrimiçi ortamda gösterilecektir. Video pitching’den sonra proje sahipleri, jüri ile bir toplantı yapacak ve endüstri temsilcileriyle isteğe bağlı görüşmeler düzenlenecektir.

 

ÖDÜL 

1) Belgesel Work in Progress Platformu jürisi, kendi alanlarında uzman yabancı veya yerli yönetmen, yapımcı, senarist, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi ve satış şirketi temsilcisi gibi sektör profesyonellerinden oluşur. 

2) Belgesel Work in Progress Platformu'na katılan projelerden Jüri tarafından belirlenecek iki projenin her birine 30.000 TL değerinde “Belgesel Work In Progress Belgesel Ödülü” ve ödül sertifikası verilir. 

3) Parasal ödüller net olup 31.12.2021 tarihine kadar ödenir.

4) Ödüller 6 Ekim 2021 Çarşamba günü Antalya Film Forum’un çevrimiçi yapılacak kapanış töreninde açıklanır. 

5) Belgesel Work In Progress Platformu’nda ödül alan projelerin yapımcıları, filmlerinin jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Antalya Film Forum’un logosunu kullanmakla yükümlüdür. 

6) Jüri, Antalya Film Forum, Belgesel Work In Progress Ödülleri’ni paylaştıramaz.

7) Jüri, forum süresince, ödüller açıklanıncaya kadar platforma başvuran projeler ve ödülle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapmama yükümlülüğünü yerine getirir. 

 

GENEL HÜKÜMLER 

1) Belgesel Work in Progress Platformu’na başvuran tüm eser sahipleri bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar. 

2) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Antalya Film Forum yönetimine aittir. 

3) Bu yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 26 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4) Antalya Film Forum Yönetimi gerekli görülen durumlarda yönetmelikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.