Yönetmelik

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu

Antalya Film Forum bu yıl 2-4 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya’da, 4-6 Ekim 2022 tarihlerinde ise çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Antalya Film Forum kapsamında, Türkiye’den başvuracak uzun metraj kurmaca projelere açık olmak üzere Sümer Tilmaç Antalya Destek Fonu Pitching Platformu düzenlenecektir.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu, çekimlerinin en az yarısı Antalya kentinde gerçekleştirilerek filmin son kurgusunda en az üçte iki oranında Antalya görüntüleri içerecek ulusal uzun metraj bir filme destek olmak, Türkiye’de film çekimi için en elverişli gün ışığı ve doğal platoların bulunduğu Antalya’da film üretimini artırmak, Antalya’yı, Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli merkezlerinden birine dönüştürmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nun tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Son Başvuru Tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma

Seçilen Projelerin Açıklanması: 1 Eylül 2022 Perşembe

Ödüllerin Açıklanması (Antalya Film Forum Kapanış Töreni): 4 Ekim 2022 Salı


BAŞVURU KOŞULLARI

1) Antalya Film Forum Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'na katılmak isteyen eser sahiplerinin resmi başvurularını, https://vp.eventival.com/antalyaff/forum-2022 sayfasındaki online başvuru formunu doldurarak yapmaları için son tarih 5 Ağustos 2022 Cuma’dır.

2) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'na başvuran projeler, aşağıda yer alan belgeleri online başvuru esnasında göndermelidir.

3) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na, daha önceki yıllarda başvurmamış ve çekimlerinin en az yarısı Antalya’da gerçekleştirilerek filmin son kurgusunda en az üçte iki oranında Antalya görüntüleri içerecek olan Türkiye yapımı / Türkiye ortak yapımı uzun metrajlı film senaryoları ile başvurulabilir.

4) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na başvuran projelerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir:

  • Başvuran uzun metrajlı film senaryolarının tamamlanmış senaryolar olması gerekmektedir.
  • Başvurular sadece projenin yapımcısı tarafından yapılabilir.
  • Yönetmenin en az bir kısa film çekmiş olması gerekmektedir. (Filmin linki başvuru ile birlikte yollanacaktır.)
  • Çekimlerine başlanmış projeler Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na başvuramaz. Projelerin Antalya Film Forum’un ödül töreni tarihi olan 4 Ekim 2022 Salı gününe kadar çekimlerine başlamamış olması gerekmektedir.
  • Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'na, Türkiye’den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj film projeleri katılabilir.
  • Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na ortak yapım olarak başvuran projeler için, ana yapımcı veya ortak yapımcı şirketlerden en az birinin T.C.’de kayıtlı olması koşulu aranır.

5) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ön Seçici Kurulu, başvuran projeler arasından en çok 3 uzun metraj film projesini Antalya Film Forum’a davet etmek üzere seçer. Seçilen projelerin, uluslararası film profesyonelleriyle buluşmasının sağlanması için başvuru esnasında istenen materyallerin İngilizce versiyonları da istenecektir.

6) Seçilen projeler, 1 Eylül 2022 Perşembe günü Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin web sitesindeki Antalya Film Forum sayfasında yayınlanır.

7) Seçilen projelerin yapımcı ya da yönetmeninin Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nun jüri toplantısına katılması şarttır. Yapımcı ya da yönetmeninin jüri toplantısına katılamaması durumunda, seçilen proje ödül için aday olamaz.

8) Forum yönetimi, yönetmelik koşullarına uygun olmayan projeleri platformdan çıkarma hakkına sahiptir.

9) Forum Yönetimi başvuruda bulunan senaryoların listesini, eser sahibi lehine açıklamaz ya da başvuran yapımlarla ilgili bilgi vermez. Yalnızca ön jürinin seçtiği, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na aday gösterilen yapımlar açıklanır.

10) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Seçici Kurulu, Forum yönetimi tarafından belirlenen; senarist, senaryo doktoru, yönetmen, yapımcı, dağıtımcı, film fonu yöneticisi gibi kişilerden ya da kurum temsilcilerinden oluşur.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru formu (https://vp.eventival.com/antalyaff/forum-2022)

2) Yönetmen ve yapımcının projeyi anlattığı en fazla 5 dakikalık sunum videosu

3) Kısa sinopsis (en fazla 1 sayfa) (Türkçe)

4) Treatman (en fazla 7 sayfa) (Türkçe)

5) Senaryo (Türkçe) (Celtx, Final Draft, FadeIn vb senaryo programlarında yazılmış olmalıdır.)

6) Yönetmen görüşü (en fazla 1 sayfa) (Türkçe)

7) Yapımcı görüşü (projenin Antalya’da çekilmesi planıyla ilgili bilgi veren, en fazla 1 sayfa) (Türkçe)

8) Yönetmen, yapımcının ve senaristin biyografisi ve filmografisi (en fazla 1’er sayfa) (Türkçe) 

9) Yapım şirketi hakkında bilgi ve yapım şirketi filmografisi (yapım şirketi başına en fazla 1 sayfa) (Türkçe)

10) Finans planı ve filmin nasıl finanse edileceğine dair finansman stratejisi (Türkçe)

11) Özet bütçe (Türkçe)

12) Projeye dair görsel malzeme, moodbook, mekân fotoğrafları (en az üç adet, çözünürlük 300 dpi)

13) Yönetmen, yapımcı ve senaristin fotoğrafları (çözünürlük: 300 dpi)

14) Yönetmenin daha önce gerçekleştirdiği filmlerin şifreli izleme linkleri

JÜRİ VE SUNUMLAR

1) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ana jürisi kendi alanlarında uzman, ulusal ve uluslararası sinemada önemli eserlere imza atmış senarist, yönetmen, yapımcı, yürütücü yapımcı, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi, satış şirketi temsilcileri vb. kişilerden oluşur.  Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’na aday senaryoları değerlendirecek olan jüri, Antalya Film Forum Yönetimi tarafından belirlenir ve davet edilir.

2) Seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeni, sunumlarını Antalya Film Forum’a davet edilen ana jüriye, kapalı bir oturumda yaparlar.

3) Sunumlar sonrasındaki jüri toplantılarına bir Forum yöneticisi de katılarak, jüriye yönetmelik maddeleriyle ilgili sözlü bilgilendirmelerde bulunur. Jüri bu bilgilendirme doğrultusunda bir değerlendirme yapar.

4) Jüri, kararın duyurulmasından önce tüm üyelerce imzalanmış tutanakları Forum Yönetimi’ne teslim eder.

BİRE BİR TOPLANTILAR

Bire bir toplantılar 4 Ekim’de Antalya’da fiziksel olarak, 6 Ekim’den itibaren çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

ÖDÜL

1) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na katılan projeler arasından, Jüri tarafından belirlenen bir projeye Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü verilir. Jüri ödülü paylaştıramaz.

2) Ödül, 4 Ekim 2022 Salı günü yapılacak Antalya Film Forum’un Kapanış Töreni’nde açıklanır.

3) Ödülü kazanan projenin yapım şirketine 150.000 TL ödül verilecektir.

4) Bu ödül, çekimlerin 4 Ekim 2023 tarihine kadar başlaması ile geçerlilik kazanacaktır. Bu tarihe kadar filmin çekimleri başlamamış ise ödül geçerliliğini yitirecektir. Filmin yapımcısının Forum yönetimine çekimlerin mücbir sebeplere bağlı olarak başlamama durumuna dair yazılı bir gerekçe bildirilmesi halinde uzatma süresi verilebilir.

5) Parasal ödül net olup, ödülü kazanan projenin yapım şirketine, ödül parası iki eşit taksit halinde ödenir. İlk taksit, filmin Antalya çekimlerinin ilk haftası tamamlandığında, ikinci taksit yapım şirketinin Antalya Film Forum’a e-posta ile projenin tamamlanmış kurgusunun izleme linkini göndermesinden sonra ödenir. Filmin linkinin en geç 20 Aralık 2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekir. Post prodüksiyonda bir gecikme olması durumunda yapımcı dilekçe vererek bu sürenin 6 ay uzatılmasını talep edebilir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

6) Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ödülü kazanan yapım şirketi arasında bir protokol hazırlanır.

7) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü’ne layık görülen projenin yapımcısı, filminin jeneriklerinde, yayınlanan basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde aldıkları ödülü Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Antalya Film Forum’un logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

8) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nda ödül kazanan projenin yapımcısı projesindeki gelişmeler ile ilgili Antalya Film Forum’un e-mail adresine her 6 ayda bir durum raporu göndermekle yükümlüdür.

9) Jüri, Forum süresince, ödüller açıklanıncaya kadar platforma başvuran projeler ve ödülle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapmama yükümlülüğünü yerine getirir.

GENEL HÜKÜMLER

1) Antalya Film Forum Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’na başvuran tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.

2) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Antalya Film Forum yönetimine aittir.

3) Bu yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 4 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4) Antalya Film Forum Yönetimi gerekli görülen durumlarda yönetmelikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.