Yönetmelik

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali sırasında gerçekleştirilecek Antalya Film Forum kapsamında, 8-12 Ekim 2023 tarihlerinde, Türkiye’den başvuracak uzun metraj kurmaca projelere açık olmak üzere Sümer Tilmaç Antalya Destek Fonu Pitching Platformu düzenlenecektir.

Antalya Film Forum bu yıl 8-10 Ekim 2023 tarihleri arasında Antalya’da fiziki olarak, 10-12 Ekim 2023 tarihlerinde ise çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu, çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerek filmin son kurgusunda en az üçte iki oranında Antalya’da çekilmiş sahneleri içerecek ulusal uzun metraj bir filme destek olmak, Türkiye’de film çekimi için en elverişli gün ışığı ve doğal platoların bulunduğu Antalya’da film üretimini artırmak, Antalya’yı, Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli merkezlerinden birine dönüştürmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nun tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Son Başvuru Tarihi: 2 Ağustos 2023 Çarşamba

Seçilen Projelerin Açıklanması: 8 Eylül 2023 Cuma

Ödüllerin Açıklanması (Antalya Film Forum Kapanış Töreni): 10 Ekim 2023 Salı

 

BAŞVURU KOŞULLARI

1) Antalya Film Forum Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'na katılmak isteyen yapımcıların resmi başvurularını, https://vp.eventival.com/antalyaff/forum-2023 sayfasındaki online başvuru formunu doldurarak yapmaları için son tarih 2 Ağustos 2023 Çarşamba’dır.

2) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'na başvuran projeler, aşağıda yer alan belgeleri PDF formatında göndermelidir. Gönderilen belgeler Antalya Film Forum Seçici Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

3) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na, daha önceki yıllarda başvurmamış ve çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya’da gerçekleştirilerek filmin son kurgusunda en az üçte iki oranında Antalya’da çekilmiş sahneleri içerecek olan Türkiye yapımı / ortak uzun metrajlı film senaryoları ile başvurulabilir.

4) Bir yapımcı şirket, farklı projelerle farklı platformlara başvurabilir. Aynı platforma birden fazla projeyle başvuru yapamaz. Bir proje ile sadece bir platforma başvuru yapılabilir.

5) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na başvuran projelerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir:

 • Başvuran uzun metrajlı film senaryolarının tamamlanmış senaryolar olması gerekmektedir.
   
 • Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'na, Türkiye’den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj film projeleri katılabilir.
   
 • Başvurular sadece projenin yapımcısı tarafından yapılabilir.
   
 • Çekimlerine başlanmış projeler Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na başvuramaz. Seçilen projelerin Antalya Film Forum’un ödül töreni tarihi olan 10 Ekim 2023 Salı gününe kadar çekimlerine başlanmamış olması gerekmektedir.
   
 • Yönetmenin daha önce en az bir kısa film, belgesel ya da uzun metraj film çekmiş olması gerekmektedir. (Filmin linki istenecektir.)
   
 • Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na ortak yapım olarak başvuran projeler için, ana yapımcı veya ortak yapımcı şirketlerden en az birinin T.C.’de kayıtlı olması koşulu aranır.

6) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ön Seçici Kurulu, başvuran projeler arasından en çok 3 uzun metraj film projesini Antalya Film Forum’a davet etmek üzere seçer. Seçilen projelerin, uluslararası film profesyonelleriyle buluşmasının sağlanması için başvuru esnasında istenen materyallerin İngilizce versiyonları da istenecektir.

7) Seçilen projeler, 8 Eylül 2023 Cuma günü Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin web sitesindeki Antalya Film Forum sayfasında yayınlanır.

8) Seçilen projenin yapımcısının ya da yönetmeninin Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nun fiziki ve çevrimiçi tüm toplantılarına katılması şarttır. Yapımcının ya da yönetmenin toplantılara katılamaması durumunda, seçilen proje ödüller için aday olamaz.

9) Forum yönetimi, yönetmelik koşullarına uygun olmayan projeleri platformdan çıkarma hakkına sahiptir.

10) Forum Yönetimi başvuruda bulunan senaryoların listesini, eser sahibi lehine açıklamaz ya da başvuran yapımlarla ilgili bilgi vermez. Yalnızca ön jürinin seçtiği, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na aday gösterilen yapımlar açıklanır.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1) Online Başvuru formu (https://vp.eventival.com/antalyaff/forum-2023)

2) Yönetmen ve yapımcının projeyi anlattığı en fazla 5 dakikalık sunum videosu

3) Logline (En fazla 500 karakter, Türkçe)

3) Kısa sinopsis (en fazla 1 sayfa, PDF) (Türkçe)

4) Tretman (en fazla 7 sayfa, PDF) (Türkçe)

5) Senaryo (PDF, Türkçe) (Celtx, Final Draft, FadeIn vb senaryo programlarında yazılmış olmalıdır.)

6) Yönetmen görüşü (en fazla 1 sayfa, PDF) (Türkçe)

7) Yapımcı görüşü (projenin Antalya’da çekilmesi planıyla ilgili bilgi veren, en fazla 1 sayfa, PDF) (Türkçe)

8) Yönetmen, yapımcının ve senaristin biyografisi ve filmografisi (en fazla birer sayfa, PDF) (Türkçe)

9) Yapım şirketi hakkında bilgi ve yapım şirketi filmografisi (yapım şirketi başına en fazla 1 sayfa, PDF) (Türkçe)

10) Finans planı (TL) ve filmin nasıl finanse edileceğine dair finansman stratejisi (PDF, Türkçe)

11) Özet bütçe (PDF, Türkçe)

12) Projeye dair görsel malzeme, moodbook, mekân fotoğrafları (en az üç adet)

13) Yönetmen, yapımcı ve senaristin fotoğrafları

14) Yönetmenin önceki filmlerinin şifreli izleme linkleri

 

JÜRİ VE SUNUMLAR

1) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ana jürisi kendi alanlarında uzman, ulusal ve uluslararası sinemada önemli eserlere imza atmış senarist, yönetmen, yapımcı, yürütücü yapımcı, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi, satış şirketi temsilcileri vb. kişilerden oluşur. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’na aday senaryoları değerlendirecek olan jüri, Antalya Film Forum Yönetimi tarafından belirlenir ve davet edilir.

2) Seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeni, sunumlarını Antalya Film Forum’a davet edilen ana jüriye, kapalı bir oturumda yaparlar.

3) Sunumlar sonrasındaki jüri toplantılarına bir Forum yöneticisi de katılarak, jüriye yönetmelik maddelerini baz alan sözlü bilgilendirmelerde bulunur. Jüri bu bilgilendirme doğrultusunda bir değerlendirme yapar.

 

BİRE BİR TOPLANTILAR

Bire bir toplantılar 8, 9 ve 10 Ekim’de Antalya’da fiziki olarak, 12 Ekim’den itibaren çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

 

ÖDÜL

1) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na katılan projeler arasından, Jüri tarafından belirlenen bir projeye Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü verilir. Jüri ödülü paylaştıramaz.

2) Ödüller, 10 Ekim 2023 Salı günü Antalya Film Forum’un Kapanış Töreni’nde açıklanır.

3) Ödülü kazanan projenin yapım şirketine 200.000 TL ödül verilecektir.

4) Bu ödül, çekimlerin 10 Ekim 2024 tarihine kadar başlaması ile geçerlilik kazanacaktır. Bu tarihe kadar filmin çekimleri başlamamış ise ödül geçerliliğini yitirecektir. Filmin yapımcısının Forum yönetimine çekimlerin mücbir sebeplere bağlı olarak başlamama durumuna dair yazılı bir gerekçe bildirilmesi halinde uzatma süresi verilebilir.

5) Parasal ödül net olup, ödülü kazanan projenin yapım şirketine, ödül parası iki eşit taksit halinde ödenir. İlk taksit, filmin Antalya çekimlerinin ilk haftası tamamlandığında, ikinci taksit yapım şirketinin Antalya Film Forum’a e-mail ile projenin tamamlanmış kurgusunun izleme linkini göndermesinden sonra ödenir. Filmin linkinin en geç 20 Aralık 2024 tarihine kadar gönderilmesi gerekir. Post prodüksiyonda bir gecikme olması durumunda yapımcı dilekçe vererek bu sürenin 6 ay uzatılmasını talep edebilir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

6) Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ödülü kazanan yapım şirketi arasında bir protokol hazırlanır.

7) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Platform’unda ödül alan projelerin yapımcıları, filmlerinin jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Antalya Film Forum’un logosunu kullanmakla yükümlüdür.

8) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nda ödül kazanan projenin yapımcısı projesindeki gelişmeler ile ilgili Antalya Film Forum’un e-mail adresine her 6 ayda bir durum raporu göndermekle yükümlüdür.

9) Jüri, Forum süresince, ödüller açıklanıncaya kadar platforma başvuran projeler ve ödülle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapmama yükümlülüğünü yerine getirir.

 

GENEL HÜKÜMLER

1) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’na başvuran tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.

2) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Antalya Film Forum yönetimine aittir.

3) Bu yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4) Antalya Film Forum Yönetimi gerekli görülen durumlarda yönetmelikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.