Yönetmelik

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu

Antalya Film Forum kapsamında, 4-6 Ekim 2021 tarihlerinde, Türkiye’den başvuracak uzun metraj kurmaca projelere açık olmak üzere Sümer Tilmaç Antalya Destek Fonu Pitching Platformu düzenlenecektir. 

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu, çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerek, filmin son kurgusunda en az üçte iki oranında Antalya sahneleri yer alacak olan ulusal uzun metraj bir filme destek olmak, Türkiye’de film çekimi için en elverişli gün ışığı ve doğal platoların bulunduğu Antalya’da film üretimini artırmak, Antalya’yı, Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli merkezlerinden birine dönüştürmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. 

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nun tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Son Başvuru Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe

Seçilen Projelerin Açıklanması: 13 Eylül 2021 Pazartesi

Ödüllerin Açıklanması (Antalya Film Forum Kapanış Töreni): 6 Ekim 2021 Çarşamba

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

1) Antalya Film Forum Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'na katılmak isteyen eser sahiplerinin resmi başvurularını, https://vp.eventival.com/antalyaff/2021 sayfasındaki online başvuru formunu doldurarak yapmaları için son tarih 19 Ağustos 2021 Perşembe’dir.

2) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'na başvuran projeler, aşağıda yer alan belgeleri Türkçe ve İngilizce olarak online başvuru esnasında göndermelidir. 

3) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na, daha önceki yıllarda başvurmamış ve çekimlerinin en az üçte ikilik kısmı Antalya’da gerçekleştirilerek, filmin son kurgusunda en az üçte iki oranında Antalya sahneleri yer alacak olan Türkiye yapımı uzun metrajlı film senaryoları ile başvurulabilir.

4) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na başvuran projelerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir: 

  • Başvuran uzun metrajlı film senaryolarının tamamlanmış senaryolar olması gerekmektedir. 
  • Senaryoda Antalya kentinde geçtiği açıkça belli olan sahnelerin “başlıkları” kırmızı ile işaretlenmiş olmalıdır. 
  • Başvurular sadece projenin senaryo yazarı ve yönetmeni ile mali haklarının devrini düzenleyen yazılı sözleşme ile yetkilendirilmiş yapımcılar tarafından yapılabilir. Başvurularda senaryo sahibinin yanı sıra, yapımcı ve yönetmen de belirtilmeli ve haklarında verilecek tüm bilgilerin eksiksiz olması gerekmektedir.
  • Çekimlerine başlanmış projeler Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na başvuramaz. Seçilen projelerin Antalya Film Forum’un ödül töreni tarihi olan 6 Ekim 2021 Çarşamba gününe kadar çekimlerine başlamamış olması gerekmektedir. 
  • Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'na, Türkiye’den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj film projeleri katılabilir. 
  • Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na ortak yapım olarak başvuran projeler için, ana yapımcı veya ortak yapımcılardan en az birinin T.C. vatandaşı olması koşulu aranır.

5) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ön Seçici Kurulu, başvuran projeler arasından en çok 3 uzun metraj film projesini Antalya Film Forum’a davet etmek üzere seçer. Seçilen projelerin, uluslararası film profesyonelleriyle buluşmasının sağlanması için İngilizce senaryoları da istenecektir. 

6) Seçilen projeler, 13 Eylül 2021 Pazartesi günü Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin web sitesindeki Antalya Film Forum sayfasında yayınlanır.

7) Seçilen projelerin yapımcı ya da yönetmeninin Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nun jüri toplantısına katılması şarttır. Yapımcı ya da yönetmeninin jüri toplantısına katılamaması durumunda, seçilen proje ödül için aday olamaz. 

8) Forum yönetimi, yönetmelik koşullarına uygun olmayan projeleri platformdan çıkarma hakkına sahiptir.

9) Forum Yönetimi başvuruda bulunan senaryoların listesini, eser sahibi lehine açıklamaz ya da başvuran yapımlarla ilgili bilgi vermez. Yalnızca ön jürinin seçtiği, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na aday gösterilen yapımlar açıklanır. 

10) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Seçici Kurulu, Forum yönetimi tarafından belirlenen; senarist, senaryo doktoru, yönetmen, yapımcı, dağıtımcı, film fonu yöneticisi gibi kişilerden ya da kurum temsilcilerinden oluşur.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru formu (https://vp.eventival.com/antalyaff/2021)

2) Yönetmen ve yapımcının projeyi anlattığı en fazla 5 dakikalık sunum videosu

3) Kısa sinopsis (en fazla 1 sayfa) (Türkçe ve İngilizce)

4) Treatman (en fazla 7 sayfa) (Türkçe ve İngilizce)

5) Senaryo (Türkçe) (Celtx, Final Draft, FadeIn vb senaryo programlarında yazılmış olmalıdır.)

6) Yönetmen görüşü (en fazla 1 sayfa) (Türkçe ve İngilizce)

7) Yapımcı görüşü (en fazla 1 sayfa) (Türkçe ve İngilizce)

8) Yönetmenin, yapımcının ve senaristin biyografisi ve filmografisi (en fazla 1’er sayfa, film isimlerini Türkçe ve İngilizce belirterek) (Türkçe ve İngilizce) 

9) Yapım şirketi hakkında bilgi ve yapım şirketi filmografisi (yapım şirketi başına en fazla 1 sayfa, film isimlerini Türkçe ve İngilizce belirterek) (Türkçe ve İngilizce)

10) Finans planı ve filmin nasıl finanse edileceğine dair finansman stratejisi (Türkçe ve İngilizce)

11) Özet bütçe (Türkçe ve İngilizce)

12) Projeye dair görsel malzeme, moodbook, mekân fotoğrafları (en az üç adet, çözünürlük 300 dpi)

13) Yönetmen, yapımcı ve senaristin fotoğrafları (çözünürlük: 300 dpi)

14) Yönetmenin daha önce gerçekleştirdiği filmlerin şifreli izleme linkleri (varsa)

 

JÜRİ VE SUNUMLAR 

1) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ana jürisi kendi alanlarında uzman, ulusal ve uluslararası sinemada önemli eserlere imza atmış senarist, yönetmen, yapımcı, yürütücü yapımcı, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi, satış şirketi temsilcileri vb. kişilerden oluşur. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na aday senaryoları değerlendirecek olan jüri, Antalya Film Forum Yönetimi tarafından belirlenir ve davet edilir.

2) Seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeni, sunumlarını Antalya Film Forum’a davet edilen ana jüriye, kapalı bir oturumda yaparlar. 

3) Sunumlar sonrasındaki jüri toplantılarına bir Forum yöneticisi de katılarak, jüriye yönetmelik maddelerini baz alan sözlü bilgilendirmelerde bulunur. Jüri bu bilgilendirme doğrultusunda bir değerlendirme yapar.

4) Jüri, kararın duyurulmasından önce tüm üyelerce imzalanmış tutanakları Forum Yönetimi’ne teslim eder.

 

ÖDÜL 

1) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na katılan projeler arasından, Jüri tarafından belirlenen bir projeye Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü verilir. Jüri ödülü paylaştıramaz. 

2) Ödül, 6 Ekim 2021 Çarşamba günü Antalya Film Forum’un çevrimiçi yapılacak Kapanış Töreni’nde açıklanır. 

3) Ödülü kazanan projenin yapım şirketine 150.000 TL ödül verilecektir. 

4) Bu ödül, çekimlerin 3.10.2022 tarihine kadar başlaması ile geçerlilik kazanacaktır. Bu tarihe kadar filmin çekimleri başlamamış ise ödül geçerliliğini yitirecektir. Filmin yapımcısının Forum yönetimine çekimlerin mücbir sebeplere bağlı olarak başlamama durumuna dair yazılı bir gerekçe bildirilmesi halinde uzatma süresi verilebilir. 

5) Parasal ödül net olup, ödülü kazanan projenin yapım şirketine, ödül parası iki eşit taksit halinde ödenir. İlk taksit, filmin Antalya çekimlerinin başladığı tarihte, ikinci taksit yapım şirketinin Antalya Film Forum’a e-posta ile projenin tamamlanmış kurgusunun izleme linkini göndermesinden sonra ödenir. Filmin linkinin en geç 20 Aralık 2022 tarihine kadar gönderilmesi gerekir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. 

6) Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ödülü kazanan yapım şirketi arasında bir protokol hazırlanır. 

7) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü’ne layık görülen projenin yapımcısı, filminin jeneriklerinde, yayınlanan basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde aldıkları ödülü Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Antalya Film Forum’un logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür. 

8) Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nda ödül kazanan projenin yapımcısı projesindeki gelişmeler ile ilgili Antalya Film Forum’un e-mail adresine her 6 ayda bir durum raporu göndermekle yükümlüdür. 

9) Jüri, Forum süresince, ödüller açıklanıncaya kadar platforma başvuran projeler ve ödülle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapmama yükümlülüğünü yerine getirir. 

 

GENEL HÜKÜMLER 

1) Antalya Film Forum, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na başvuran tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar. 

2) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Antalya Film Forum yönetimine aittir. 

3) Bu yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 26 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4) Antalya Film Forum Yönetimi gerekli görülen durumlarda yönetmelikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.