TR EN

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu

Antalya Film Forum kapsamında bu yıl sadece Türkiye’den başvuracak projelere açık olmak üzere Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu düzenlenecektir. Kurmaca Pitching Platformu’na, Türkiye’den süresi en az 70 dakika olan uzun metraj film projeleri katılabilir. Kurmaca Pitching Platformu’nun tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 6 Eylül 2019 Cuma
Seçilen Projelerin ve Jürinin Açıklanması: 30 Eylül 2019 Pazartesi
Ödüllerin Açıklanması (Antalya Film Forum Kapanış Töreni): 30 Ekim 2019 Çarşamba


BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Kurmaca Pitching Platformu’na katılmak isteyen yapımcılar, resmi başvurularını, https://vp.eventival.com/antalyaff/2019/film-form/uzun-metraj-kurmaca-pitching-platformu sayfasındaki online başvuru formunu doldurarak en geç 6 Eylül 2019 Cuma günü saat 18.00’e kadar yapmak zorundadırlar.
 2. Kurmaca Pitching Platformu’na başvuran projeler, EK-1’de yer alan belgeleri Türkçe ve İngilizce olarak online başvuru esnasında göndermelidir. Bu belgeler, daha sonra Antalya Film Forum 2019 kataloğunda başvuruda gönderildiği şekliyle yer alacaktır.
 3. Yapımcılar, kurmaca, canlandırma ve deneysel film projeleri ile Kurmaca Pitching Platformu’na başvurabilirler. Belgesel uzun metraj film projeleri Kurmaca Platformu’na katılamaz.
 4. Kurmaca Pitching Platformu’na başvuran projelerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir:
  1. Çekimlerine başlanmış projeler Kurmaca Pitching Platformu'na başvuramaz. Seçilen projelerin Antalya Film Forum’un ödül töreni tarihi olan 30 Ekim 2019 Çarşamba gününe kadar çekimlerine başlanmamış olması gerekmektedir.
  2. Kurmaca Pitching Platformu'na başvuran proje bir ortak yapım ise yapımcı tüzel kişinin T.C. yasalarına tabi ve Türkiye’de yerleşik olması; ortak yapımın Sinematografik Yapımlar Üzerine Avrupa Sözleşmesi’ne uygun olması gerekmektedir.
 5. Antalya Film Forum Danışma Kurulu, başvuran projeler arasından en çok 10 projeyi Kurmaca Pitching Platformu'na davet etmek üzere seçer.
 6. Seçilen projeler, 30 Eylül 2019 Pazartesi günü Antalya Film Festivali’nin web sitesindeki Antalya Film Forum sayfasında yayınlanır.
 7. Antalya Film Forum, seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeninin 28 - 30 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’daki üç gece konaklamalarını ve Türkiye içi herhangi bir kentten Antalya’ya gidiş-dönüş uçak biletlerini karşılar. Projenin birden fazla yapımcısı varsa, Antalya Film Forum, sadece tek yapımcının konaklama ve yol masrafını karşılar. Projenin davetli ekibi, Antalya Film Forum ödül törenine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak projelerini temsil eder.
 8. Seçilen projelerin yapımcısının Kurmaca Pitching Platformu'na katılması şarttır. Yapımcının Kurmaca Pitching Platformu'na katılamaması durumunda, seçilen proje, ödüller için aday olamaz, ancak görüşmelere katılabilir.
 9. Forum yönetimi, yönetmelik koşullarına uygun olmayan projeleri platformdan çıkarma hakkına sahiptir.

  SUNUM
 10. Seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeni, sunumlarını Antalya Film Forum’a akredite konuk ve endüstri profesyonellerine açık bir şekilde yaparlar.
 11. Kurmaca Pitching Platformu jürisi kendi alanlarında uzman yönetmen, yapımcı, senarist, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi ve satış şirketi temsilcisi gibi sektör profesyoneli kişilerden oluşur.
 12. Sunumlar İngilizce olarak yapılacaktır. Yapımcı veya yönetmenin Türkçe sunum yapması halinde İngilizce çeviri sorumluluğu projenin yapımcısında olacaktır. İngilizce sunumu başka bir kişinin yapması durumunda, ilgili kişinin yol ve konaklama masraflarını projenin yapımcısı karşılar.

  ÖDÜL
 13. Kurmaca Pitching Platformu'na katılan projeler arasından, Kurmaca Pitching Platformu Jürisi tarafından belirlenen üç projeden her birine 30.000TL tutarındaki Antalya Film Forum Pitching Platformu Ödülleri verilir.
 14. Ödüller, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü Antalya Film Forum’un Kapanış Töreni’nde açıklanır.
 15. Ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine 30.000 TL ve ödül sertifikası verilir.
 16. Parasal ödüller net olup, ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine ödenir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.
 17. Kurmaca Pitching Platformu’nda ödül alan projelerin yapımcıları, filmlerinin jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Antalya Film Forum’un logosunu kullanmakla yükümlüdür.
 18. Kurmaca Pitching Platformu’nda ödül kazanan projelerin yapımcıları projelerindeki gelişmeler ile ilgili Antalya Film Forum’un e-mail adresine her üç ayda bir durum raporu göndermekle yükümlüdür.
 19. Jüri, Antalya Film Forum Kurmaca Pitching Platformu Ödülü’nü paylaştıramaz.
 20. Jüri, forum süresince, ödüller açıklanıncaya kadar platforma başvuran projeler ve ödülle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapmama yükümlülüğünü yerine getirir.
 21. Parasal ödüller net olup en geç 31.12.2019 tarihine kadar ödenir.

 

GENEL HÜKÜMLER

 1. Kurmaca Pitching Platformu’na başvuran tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
 2. Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Antalya Film Forum yönetimine aittir.
 3. Bu yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 20 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.