TR EN

Belgesel Work in Progress

Antalya Film Forum kapsamında bu yıl sadece Türkiye’den başvuracak belgesel projelere açık olmak üzere Belgesel Work in Progress (Yapım Aşaması) Platformu düzenlenecektir. Belgesel Work in Progress Platformu'na, Türkiye’den süresi en az 30 dakika olan belgesel film projeleri katılabilir. Belgesel Work in Progress Platformunun tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 6 Eylül 2019 Cuma
Seçilen Projelerin ve Jürinin Açıklanması: 24 Eylül 2019 Salı.
Ödüllerin Açıklanması (Antalya Film Forum Kapanış Töreni): 30 Ekim 2019 Çarşamba


BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Antalya Film Forum Belgesel Work in Progress Platformu'na katılmak isteyen yapımcılar, resmi başvurularını, https://vp.eventival.com/antalyaff/2019/film-form/belgesel-work-in-progress-platformu sayfasındaki online başvuru formunu doldurarak en geç 6 Eylül Cuma günü 18.00’e kadar yapmak zorundadırlar.
 2. Belgesel Work in Progress Platformu'na başvuran projeler, EK-2’de yer alan belgeleri Türkçe ve İngilizce olarak online başvuru esnasında göndermelidir. Bu belgeler, daha sonra Antalya Film Forum 2019 kataloğunda başvuru esnasında gönderildiği şekliyle yer alacaktır.
 3. Belgesel Work in Progress Platformu'na yalnızca belgesel projeler katılabilir. Türkiye’de benzeri bir Work in Progress platformu’na katılmış projeler Antalya Film Forum Belgesel Work in Progress Platformu’na katılamaz.
 4. Belgesel Work in Progress Platformu’na başvuran projelerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir:
  1. Projelerin başvuru sırasında çekimlerinin en az %70’inin tamamlanmış olması veya projelerin post-prodüksiyon aşamasında olması gerekmektedir. Başvuru esnasında çekim aşamasında olan projelerin Antalya Film Forum’un başlangıcı olan 28 Ekim 2019 Pazartesi gününe kadar çekimlerini bitirmiş olması gerekmektedir.
  2. Kamuya açık bir şekilde ilk gösterimi yapılmış olan projeler Belgesel Work in Progress Platformu’na başvuramaz.
  3. Belgesel Work in Progress Platformu'na başvuran proje bir ortak yapım ise yapımcı tüzel kişinin T.C. yasalarına tabi ve Türkiye’de yerleşik olması; ortak yapımın Sinematografik Yapımlar Üzerine Avrupa Sözleşmesi’ne uygun olması gerekmektedir.
 5. Antalya Film Forum Danışma Kurulu, başvuran projeler arasından en çok 7 projeyi Belgesel Work in Progress Platformu'na davet etmek üzere seçer.
 6. Seçilen projeler, Antalya Film Forum tarafından en geç 24 Eylül 2019 Salı günü Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin web sitesindeki Antalya Film Forum sayfasında yayınlanır.
 7. Antalya Film Forum, seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeninin 28 - 30 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’daki üç gece konaklamalarını ve Türkiye içi herhangi bir kentten Antalya’ya gidiş - dönüş uçak biletlerini karşılar. Projenin birden fazla yapımcısı varsa Antalya Film Forum, sadece tek yapımcının konaklama ve yol masrafını karşılar. Projenin davetli ekibi, Antalya Film Forum ödül törenine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak projelerini temsil eder.
 8. Seçilen projelerin yapımcısının Belgesel Work in Progress Platformu’na katılması şarttır. Yapımcının, Belgesel Work in Progress Platformu'na katılamaması durumunda, seçilen proje, ödüller için aday olamaz.
 9. Forum yönetimi, yönetmelik koşullarına uygun olmayan projeleri platformdan çıkarma hakkına sahiptir.

  SUNUM
 10. Seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeni, sunumlarını yalnızca Antalya Film Forum’a akredite konuk ve endüstri profesyonellerine açık bir şekilde jüriye yaparlar.
 11. Seçilen projelerin yapımcısı filmin hikâyesi ve sinematografisi hakkında fikir veren ve 10 dakikayı geçmeyen İngilizce altyazılı Blu-Ray kopyasını en geç 21 Ekim 2019 tarihine kadar Antalya Film Forum’a ulaştırmakla yükümlüdür.
 12. Gönderilecek Blu-Ray kopyasının kalitesinin en az 1920*1080 çözünürlüğünde olması gerekmektedir. Ses ve/veya renk düzenlemelerinin tamamlanmış olma zorunluluğu yoktur. Ancak genel bir renk ve ses çalışmasının yapılması tavsiye edilir.
 13. Belgesel Work in Progress Platformu jürisi, kendi alanlarında uzman yabancı veya yerli yönetmen, yapımcı, senarist, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi ve satış şirketi temsilcisi gibi sektör profesyonellerinden oluşur.
 14. Sunumlar, İngilizce olarak yapılacaktır. Yapımcı veya yönetmenin Türkçe sunum yapması halinde İngilizce çeviri sorumluluğu projenin yapımcısında olacaktır. İngilizce sunumu başka bir kişinin yapması durumunda, o kişinin yol ve konaklama masraflarını projenin yapımcısı karşılar.

  ÖDÜL
 15. Belgesel Work in Progress Platformu'na katılan projelerden Jüri tarafından belirlenecek üç projeye 30.000 TL değerinde “Belgesel Work In Progress Belgesel Ödülü” ve ödül sertifikası verilir.
 16. Ödüller, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü Antalya Film Forum’un kapanış töreninde açıklanır.
 17. Belgesel Work In Progress Platformu’nda ödül alan projelerin yapımcıları, filmlerinin jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Antalya Film Forum’un logosunu kullanmakla yükümlüdür.
 18. Jüri, Antalya Film Forum Belgesel Work In Progress Ödülleri’ni paylaştıramaz.
 19. Jüri, forum süresince, ödüller açıklanıncaya kadar platforma başvuran projeler ve ödülle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapmama yükümlülüğünü yerine getirir.
 20. Parasal ödüller net olup en geç 31.12.2019 tarihine kadar ödenir.


GENEL HÜKÜMLER

 1. Belgesel Work in Progress Platformu’na başvuran tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
 2. Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Antalya Film Forum yönetimine aittir.
 3. Bu yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 20 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.