TR EN

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu, çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerek, filmin son kurgusunda en az üçte iki oranında Antalya sahneleri yer alacak olan ulusal uzun metraj bir filme destek olmak, Türkiye’de film çekimi için en elverişli gün ışığı ve doğal platoların bulunduğu Antalya kentindeki film üretimini artırmak, Antalya’yı, Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli lokasyonlarından birine dönüştürmek amaçlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'na, Türkiye’den süresi en az 70 dakika olan uzun metraj film projeleri katılabilir. Platformun tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 6 Eylül 2019 Cuma
Seçilen Projelerin ve Jürinin Açıklanması: 24 Eylül 2019 Salı
Ödüllerin Açıklanması (Antalya Film Forum Kapanış Töreni): 30 Ekim 2019 Çarşamba


BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'na katılmak isteyen yapımcılar, resmi başvurularını, https://vp.eventival.com/antalyaff/2019/film-form/sumer-tilmac-antalya-film-destek-fonu sayfasındaki online başvuru formunu doldurarak en geç 6 Eylül 2019 Cuma günü 18:00’e kadar yapmak zorundadırlar.
 2. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'na başvuran projeler, EK-4’de yer alan belgeleri Türkçe ve İngilizce olarak on-line başvuru esnasında göndermelidir. Bu belgeler, yollandığı gibi Antalya Film Forum 2019 kataloğunda yer alacaktır.
 3. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na, senaryosu son bir yıl içerisinde yazılmış ve çekimlerinin en az üçte ikilik kısmı Antalya’da gerçekleştirilerek, filmin son kurgusunda en az üçte iki oranında Antalya sahneleri yer alacak olan Türkiye yapımı uzun metrajlı film senaryolarının sahipleri başvurabilir.
 4. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na başvuran projelerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir:
  1. Başvuran uzun metrajlı film senaryoları tamamlanmış senaryolar olması gerekmektedir.
  2. Senaryonun Antalya kentinde geçtiği açıkça belli olan sahnelerin “başlıkları” kırmızı ile işaretlenmiş olmalıdır.
  3. Başvurular sadece projenin senaryo yazarı ve yönetmeni ile mali haklarının devrini düzenleyen yazılı sözleşme ile yetkilendirilmiş yapımcılar tarafından yapılabilir. Başvuracak tüm yapımların, senaryo sahibinin yanı sıra, yapımcı ve yönetmeni de başvuruda belirtilmeli ve haklarında verilecek tüm bilgilerin eksiksiz olması gerekmektedir.
  4. Çekimlerine başlanmış projeler Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na başvuramaz. Seçilen projelerin Antalya Film Forum’un ödül töreni tarihi olan 30 Ekim 2019 Çarşamba gününe kadar çekimlerine başlamamış olması gerekmektedir.
  5. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na başvuran proje bir ortak yapım ise yapımcı tüzel kişinin T.C. yasalarına tabi ve Türkiye’de yerleşik olması; ortak yapımın Sinematografik Yapımlar Üzerine Avrupa Sözleşmesi’ne uygun olması gerekmektedir.
 5. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ön Seçici Kurul, başvuran projeler arasından en çok 5 uzun metraj film projesini Antalya Film Forum’a davet etmek üzere seçer.
 6. Seçilen projeler, Antalya Film Forum tarafından 30 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin web sayfasındaki Antalya Film Forum sayfasında yayınlanır.
 7. Antalya Film Forum, seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeninin 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasındaki Antalya’daki üç gece konaklamalarını ve Türkiye içi herhangi bir kentten Antalya’ya gidiş - dönüş uçak biletlerini karşılar. Projenin birden fazla yapımcısı varsa Antalya Film Forum, sadece tek yapımcının konaklama ve yol masrafını karşılar. Projenin davetli ekibi, Antalya Film Forum ödül törenine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak projelerini temsil eder.
 8. Seçilen projelerin yapımcısının Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na katılması şarttır. Yapımcının katılamaması durumunda, seçilen proje, ödüller için aday olamaz.
 9. Forum yönetimi, yönetmelik koşullarına uygun olmayan projeleri platformdan çıkarma hakkına sahiptir.
 10. Forum Yönetimi başvuruda bulunan senaryoların listesini, eser sahibi lehine açıklamaz ya da başvuran yapımlarla ilgili bilgi vermez. Yalnızca ön jürinin seçtiği, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na aday gösterilen yapımları açıklar.
 11. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ön jürisi, forum yönetiminin görevlendirdiği koordinatörün bilgi ve tavsiyeleri eşliğinde belirlenen; senarist, senaryo doktoru, yönetmen, yapımcı, dağıtımcı, film fonu yöneticisi ve film satış şirketi gibi kişiler ya da kurum temsilcilerinden oluşturulur.


JÜRİ VE SUNUMLAR

 1. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ana jürisi kendi alanlarında uzman, ulusal ve uluslararası sinemada önemli eserlere imza atmış senarist, yönetmen, yapımcı, yürütücü yapımcı, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi ve satış şirketi temsilcileri vb. kişilerden oluşur. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’na aday senaryoları değerlendirecek olan jüri, Antalya Film Forum Yönetimi tarafından belirlenir ve davet edilir.
 2. Seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeni, sunumlarını Antalya Film Forum’a davet edilen ana jüriye, kapalı bir oturumda yaparlar.
 3. Sunumlar sonrasındaki jüri toplantılarına Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’nun koordinatörü de katılarak, jüriye yönetmelik maddelerini baz alan sözlü bilgilendirmelerde bulunur. Jüri bu bilgilendirme doğrultusunda bir ödüllendirme yapar.
 4. Jüri, kararın duyurulmasından önce, tüm üyelerce imzalanmış tutanakları Forum Yönetimi’ne teslim eder.


ÖDÜL

 1. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na katılan projeler arasından, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Jürisi tarafından belirlenen bir projeye Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü verilir.
 2. Ödül, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü Antalya Film Forum’un Kapanış Töreni’nde açıklanır.
 3. Ödülü kazanan projenin yapım şirketine 150.000 TL ve ödül sertifikası verilir.
 4. Bu ödül, çekimlerin 26.10.2020 tarihine kadar başlaması ile geçerlilik kazanacaktır. Bu tarihe kadar filmin çekimleri başlamamış ise ödül geçerliliğini yitirecektir. Forum yönetimine yazılı bir gerekçe bildirilmesi halinde uzatma süresi verilebilir.
 5. Parasal ödüller net olup, ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine, ödül paraları iki taksit halinde ödenir. İlk taksit, filmin Antalya çekimlerinin başladığı tarihte, ikinci taksit yapım şirketinin Antalya Film Forum’a e-posta ile projenin tamamlanmış kurgusunun şifreli vimeo link’ini göndermesine müteakip ödenir. Filmin vimeo link’inin en geç 20 Aralık 2021 tarihine kadar gönderilmesi gerekir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.
 6. Verilecek ana ödülde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ödülü kazanan yapımcı şirket arasında bir protokol hazırlanır. Verilecek yan ödüllerde ise, ödülü veren sponsor firma ve ödülü kazanan proje arasında ayrıca bir protokol imzalanır.
 7. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü’ne layık görülen projenin yapımcısı, filminin jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde aldıkları ödülü Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Antalya Film Forum’un logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür. Yapımcı ve yönetmen, filmin Türkiye’deki ilk festival gösterimini Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleştirmek zorunda olduğunu kabul eder.
 8. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nda ödül kazanan projenin yapımcısı projesindeki gelişmeler ile ilgili Antalya Film Forum’un e-mail adresine 2021 Aralık sonuna kadar her üç ayda bir durum raporu göndermekle yükümlüdür.
 9. Jüri, Antalya Film Forum Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü’nü paylaştıramaz.
 10. Jüri, forum süresince, ödüller açıklanıncaya kadar platforma başvuran projeler ve ödülle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapmama yükümlülüğünü yerine getirir.


GENEL HÜKÜMLER

 1. Antalya Film Forum Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’na başvuran tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
 2. Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Antalya Film Forum yönetimine aittir.
 3. Bu yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 20 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.